Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Κάθισμα (υμνογραφία)»

Ανάλυση του περιεχομένου των καθισμάτων
(Ανάλυση του περιεχομένου των καθισμάτων)
 
==Τα 20 Καθίσματα με τούς Ψαλμούς που περιέχουν==
Το ψαλτήριo απαρτίζεται από 150 ψαλμούς, οι οποίοι, για λειτουργικούς λόγους, κατανέμονται σε 20 ομάδες, που λέγονται ''καθίσματα'', και σε 60 υποομάδες, που καλούνται ''στάσεις'', έτσι ώστε κάθε κάθισμα να περιλαμβάνει πάντα τρεις στάσεις, οι οποίες ψάλλονται διαδοχικά με τις εμβόλιμες φράσεις: «Δόξα καὶ νῦν, Ἀλληλούϊα», «Κύριε, ἐλέησον (γ΄), Δόξα καὶ νῦν.».
:1. 1-8
 
:2. 9-16
Κάθε κάθισμα και κάθε στάση δεν περιέχει σταθερό πλήθος ψαλμών, αλλά κάθε στάση καταλαμβάνει σχεδόν το εξηκοστό όλου του κειμένου των 150 Ψαλμών, όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
:3. 17-23
 
:4. 24-31
{| class="wikitable"
:5. 32-36
|-
:6. 37-45
! Κάθισμα !! Ψαλμοί !!style="background:#fff0f0| Α' Στάση !!style="background:#f0fff0| Β' Στάση !!style="background:#f0f0ff| Γ' Στάση
:7. 46-54
|-align=center
:8. 55-63
|style="color: red"| Α' || 1-8 ||style="background:#fff0f0| 1-3 ||style="background:#f0fff0| 4-6 ||style="background:#f0f0ff| 7-8
:9. 64-69
|-align=center
:10. 70-76
|style="color: red"| Β' || 9-16 ||style="background:#fff0f0| 9-10 ||style="background:#f0fff0| 11-13 ||style="background:#f0f0ff| 14-16
:11. 77-84
|-align=center
:12. 85-90
|style="color: red"| Γ' || 17-23 ||style="background:#fff0f0| 17 ||style="background:#f0fff0| 18-20 ||style="background:#f0f0ff| 21-23
:13. 91-100
|-align=center
:14. 101-104
|style="color: red"| Δ' || 24-31 ||style="background:#fff0f0| 24-26 ||style="background:#f0fff0| 27-29 ||style="background:#f0f0ff| 30-31
:15. 105-108
|-align=center
:16. 109-117
|style="color: red"| Ε' || 32-36 ||style="background:#fff0f0| 32-33 ||style="background:#f0fff0| 34-35 ||style="background:#f0f0ff| 36
:17. 118. Το 17ο Κάθισμα περιέχει έναν Ψαλμό ("Μακάριοι οι άμωμοι..."), τον λεγόμενο ''Άμωμο''.
|-align=center
:18. 119-133. Το 18ο Κάθισμα περιέχει τους Ψαλμούς των αναβαθμών.
|style="color: red"| ς' || 37-45 ||style="background:#fff0f0| 37-39 ||style="background:#f0fff0| 40-42 ||style="background:#f0f0ff| 43-45
:19. 134-142
|-align=center
:20. 143-151.
|style="color: red"| Ζ' || 46-54 ||style="background:#fff0f0| 46-48 ||style="background:#f0fff0| 49-50 ||style="background:#f0f0ff| 51-54
|-align=center
|style="color: red"| Η' || 55-63 ||style="background:#fff0f0| 55-57 ||style="background:#f0fff0| 58-59 ||style="background:#f0f0ff| 60-63
|-align=center
|style="color: red"| Θ' || 64-69 ||style="background:#fff0f0| 64-66 ||style="background:#f0fff0| 67 ||style="background:#f0f0ff| 68-69
|-align=center
|style="color: red"| Ι' || 70-76 ||style="background:#fff0f0| 70-71 ||style="background:#f0fff0| 72-73 ||style="background:#f0f0ff| 74-76
|-align=center
|style="color: red"| ΙΑ' || 77-84 ||style="background:#fff0f0| 1-3 ||style="background:#f0fff0| 4-6 ||style="background:#f0f0ff| 7-8
|-align=center
|style="color: red"| ΙΒ' || 85-90 ||style="background:#fff0f0| 9-10 ||style="background:#f0fff0| 11-13 ||style="background:#f0f0ff| 14-16
|-align=center
|style="color: red"| ΙΓ' || 91-100 ||style="background:#fff0f0| 91-93 ||style="background:#f0fff0| 94-96 ||style="background:#f0f0ff| 97-100
|-align=center
|style="color: red"| ΙΔ' || 101-104 ||style="background:#fff0f0| 101-102 ||style="background:#f0fff0| 103 ||style="background:#f0f0ff| 104
|-align=center
|style="color: red"| ΙΕ' || 105-108 ||style="background:#fff0f0| 105 ||style="background:#f0fff0| 106 ||style="background:#f0f0ff| 107-108
|-align=center
|style="color: red"| Ις' || 109-117 ||style="background:#fff0f0| 109-111 ||style="background:#f0fff0| 112-114 ||style="background:#f0f0ff| 115-117
|-align=center
|style="color: red"| ΙΖ' || 118 ||style="background:#fff0f0| 118, <small>''στ. 1-72''</small> ||style="background:#f0fff0| 118, <small>''στ. 73-131''</small> ||style="background:#f0f0ff| 118, <small>''στ. 132-176''</small>
|-align=center
|style="color: red"| ΙΗ' || 119-133 ||style="background:#fff0f0| 119-123 ||style="background:#f0fff0| 124-128 ||style="background:#f0f0ff| 128-133
|-align=center
|style="color: red"| ΙΘ' || 134-142 ||style="background:#fff0f0| 134-136 ||style="background:#f0fff0| 137-139 ||style="background:#f0f0ff| 140-142
|-align=center
|style="color: red"| Κ' || 143-150 ||style="background:#fff0f0| 143-144 ||style="background:#f0fff0| 145-147 ||style="background:#f0f0ff| 148-150
|-
! Κάθισμα !! Ψαλμοί !! Α' Στάση !! Β' Στάση !! Γ' Στάση
|}
 
Επίσης, στις ακολουθίες, όπως ο [[όρθρος]] και ο [[εσπερινός]], προβλέπεται στιχολογία ενδιάτακτων καθισμάτων, δηλαδή η απαγγελία ορισμένων και συγκεκριμένων καθισμάτων, που καθορίζονται ανάλογα με την ακολουθία και την ημέρα του εβδομαδιαίου ή/και του ετήσιου κύκλου, όπως φαίνεται στον επόμενο πίνακα:
 
==Πηγές==
1.883

επεξεργασίες