Μη κυβερνητική οργάνωση: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων