Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Ελεγκτικό Συνέδριο»

μ
Αναστροφή της επεξεργασίας από τον 46.190.23.210 (συνεισφ.), επιστροφή στην τελευταία εκδοχή υπό 5.252.195.133
(Την διατύπωση.)
Ετικέτες: Αναιρέθηκε Οπτική επεξεργασία Επεξεργασία από κινητό Διαδικτυακή επεξεργασία από κινητό μεγάλη προσθήκη
μ (Αναστροφή της επεξεργασίας από τον 46.190.23.210 (συνεισφ.), επιστροφή στην τελευταία εκδοχή υπό 5.252.195.133)
Ετικέτα: Επαναφορά
}}
[[Αρχείο:Main entrance of the Hellenic Court of Audit.jpg|μικρογραφία|260x260εσ]]
Το '''Ελεγκτικό Συνέδριο''' είναι ένα από τα τρία ανώτατα [[Δικαστήριο|δικαστήρια]] της [[Ελλάδα|Ελλάδας]] (μαζί με τον [[Άρειος Πάγος|Άρειο Πάγο]] και το [[Συμβούλιο της Επικρατείας]]). Είναι το ανώτατο δημοσιονομικό Δικαστήριο. Ταυτόχρονα έχει και διοικητικές αρμοδιότητες. Κατά μια παλαιότερη άποψη για το λόγο αυτό θεωρείτο διφυές όργανο. Η άποψη αυτή είναι λανθασμένη και μη κρατούσα σήμερα. Το γεγονός ότι ασκεί και διοικητικές δημοσιονομικού χαρακτήρα αρμοδιότητες, δεν αλλάζει την νομική του φύση ως Δικαστηρίου. Ακριβώς όπως και το [[Συμβούλιο της Επικρατείας|ΣτΕ]] δεν αλλάζει φύση όταν το Ε΄τμήμα του επεξεργάζεται τα κανονιστικά διατάγματα. Δηλαδή στις περιπτώσεις αυτές οι πράξεις που εκδίδει το Δικαστήριο είναι δικαστικές πράξεις και όχι διοικητικές. Αποστολή του είναι ο έλεγχος των δαπανών αλλά κυρίως των λογαριασμών του κράτους, τόσο του Δημοσίου, όσο και των ΟΤΑ. Αρμοδιότητά του επίσης είναι ο καταλογισμός των "δημοσίων υπολόγων" (έλεγχος και απόδοση ευθύνης σε διαχειριστές του Δημοσίου), καθώς και η αστική ευθύνη των δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων [[ΟΤΑ]] και λοιπών [[ΝΠΔΔ]] για θετικές ζημίες που προκάλεσαν κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους ευθέως ή αναγωγικά στο κράτος ή στο οικείο ΝΠΔΔ. Παράλληλα μπορεί να εκδικάζει και διοικητικές διαφορές ουσίας που του έχουν ανατεθεί με ειδική διάταξη νόμου και προσιδιάζουν στην φύση του όπως για παράδειγμα οι διαφορές από το "πόθεν έσχες" των [[υπουργός|υπουργών]], [[βουλευτής|βουλευτών]], κλπ.
Το '''Ελεγκτικό Συνέδριο''' είναι ένα από τα τρία ανώτατα [[Δικαστήριο|δικαστήρια]] της [[Ελλάδα|Ελλάδας]] (μαζί με τον [[Άρειος Πάγος|Άρειο Πάγο]] και το [[Συμβούλιο της Επικρατείας]]). Το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι το ανώτατο δημοσιονομικό Δικαστήριο και συγχρόνως ο ανώτατος θεσμός δημοσιονομικού ελέγχου στη χώρα. Αποτελεί πλήρη και αυτοτελή δικαιοδοτικό κλάδο. Η αμιγώς δικαστική του φύση διατηρείται ανεξάρτητα από τις ειδικότερες αρμοδιότητες που ασκεί. Α
 
 
γκτικό Συνέδριο δικάζει, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 εδ. στ΄ του Συντάγματος, τα ένδικα βοηθήματα και μέσα κατά καταλογιστικών πράξεων ή αποφάσεων που εκδίδονται κατά τον έλειγχο των δημόσιων λογαριασμών και τη λογοδοσία των δημόσιων υπολόγων ή όσων εξομοιώνονται από τον νόμο με αυτούς. Στις αρμοδιότητες αυτές περιλαμβάνονται:
 
(α) Η εκδίκαση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων κατά καταλογιστικών πράξεων ή απο,φτέλος, άσεων των οργάνων της διοίκησης, οι οποίες αφορούν τη διαχείριση υλικού ή χρημάτων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης καθώς και αυτές που αφορούν τη διαχείριση των επιχορηγήσεων και κάθε είδους χρηματοδοτήσεων από τους ανωτέρω φορείς προς νομικά πρόσωπα ή ιδιώτες.
 
(β) Η εκδίκαση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων κατά πράξεων Κλιμακίου ή Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που εκδίδονται κατά τον έλεγχο των λογαριασμών των δημόσιων υπολόγων, των απολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και των  επιχορηγήσεων ή χρηματοδοτήσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς  νομικά πρόσωπα και ιδιώτες.
 
(γ) Η εκδίκαση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων κατά πράξεων ή αποφάσεων καταλογισμού που εκδίδονται από Κλιμάκια ή από Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τον έλεγχο του Ειδικού Λογαριασμού Γεωργικών Εγγυήσεων ή που αφορούν υπολόγους για παράνομη ή αχρεώστητη πληρωμή σε βάρος του Λογαριασμού αυτού.
 
(δ) Η εκδίκαση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων κατά πράξεων καταλογισμού που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων περί απαγορεύσεως της πολυθεσίας και της υπέρβασης του ανώτατου ορίου απολαβών.
 
(ε) Η εκδίκαση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων κατά αποφάσεων καταλογισμού που εκδίδονται σε βάρος υπευθύνων για παρανόμως απασχολούμενο προσωπικό σε δημόσιους φορείς.
 
(στ) Η εκδίκαση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων κατά αποφάσεων καταλογισμού που εκδίδονται σε βάρος των δημοσιονομικώς υπευθύνων και των λαβόντων για μη νόμιμες δαπάνες που πληρώθηκαν με οποιονδήποτε τίτλο πληρωμής.
 
(ζ) Οι διαφορές από τη λογοδοσία μεταξύ δημόσιων φορέων, στους οποίους  περιλαμβάνεται και το Δημόσιο, που γεννώνται λόγω της μη προσήκουσας ή για αλλότριο σκοπό διάθεσης από τον έναν του ποσού με τον οποίον είχε χρηματοδοτηθεί από τον άλλον.
 
2. Το Ελεγκτικό Συνέδριο δικάζει επίσης:
 
(α) Ένδικα βοηθήματα και μέσα από όποιον έχει έννομο συμφέρον κατά καταλογιστικών πράξεων ή αποφάσεων, οι οποίες αφορούν τη διαχείριση υλικού, αξιών ή χρηματικού του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους, καθώς και αυτών που αφορούν τη διαχείριση επιχορηγήσεων και χρηματοδοτήσεων προς νομικά πρόσωπα ή ιδιώτες, οι οποίες προέρχονται από τους πιο πάνω πόρους (άρθρο 68 παρ. 1 του ν. 4055/2012).
 
(β) Τις υποθέσεις που ανακύπτουν από τον έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης των δημόσιων εν γένει λειτουργών  και υπαλλήλων καθώς και των προσώπων που υπόκεινται σε υποχρέωση υποβολής δήλωσης περί την περιουσιακή τους κατάσταση (άρθρο 1 του ν. 3213/2003 και 1 παρ. 1 του ν. 4065/2012).
 
(γ) Ένδικα βοηθήματα και μέσα κατά πράξεων καταλογισμού που εκδίδονται από τον Υπουργό Οικονομικών σε βάρος εκκαθαριστών περιουσίας ή εκτελεστών διαθήκης για έλλειμμα ή ζημία σε περιουσία που καταλείπεται υπέρ φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, ή κοινωφελούς ιδρύματος ή σωματείου με κοινωφελή σκοπό (άρθρο 31 του ν. 4182/2013).
 
(δ) Ένδικα βοηθήματα και μέσα κατά αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών περί επιβολής προστίμου σε βάρος των υπευθύνων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για καθυστερημένη υποβολή οικονομικών στοιχείων στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (άρθρα 27 παρ. 22 του ν. 2166/1993 και 173 παρ. 1 του ν. 4270/2014).
 
(ε) Ένδικα βοηθήματα και μέσα κατά των αποφάσεων καταλογισμού που εκδίδονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για μη νόμιμη διάθεση της ληφθείσας επιχορήγησης (άρθρο 50 παρ. 5 του ν. 2725/1999).
 
 
3. Το Ελεγκτικό Συνέδριο δικάζει, κατά το άρθρο 98 παρ. 1 εδ. στ΄ του Συντάγματος τις διαφορές από την απονομή σύνταξης στα άμεσα όργανα του Κράτους, σε δημόσιους εν γένει λειτουργούς και υπαλλήλους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι στρατιωτικοί, καθώς και σε κάθε άλλο πρόσωπο εφόσον η σύνταξή του βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Στις αρμοδιότητες αυτές  περιλαμβάνονται:
 
(α) Η εκδίκαση των ενδίκων βοηθημάτων και μέσων κατά πράξεων ή παραλείψεων των οργάνων του Κράτους ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου οι οποίες εκδίδονται ή αφορούν κανονισμό, εκτέλεση ή πληρωμή σύνταξης των ανωτέρω κατηγοριών προσώπων.
 
(β) Η εκδίκαση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων που αφορούν σε καταλογισμό σύνταξης των ανωτέρω κατηγοριών προσώπων όταν η σύνταξη αυτή φέρεται να έχει εισπραχθεί αχρεώστητα.
 
(γ) Η εκδίκαση των ενδίκων βοηθημάτων και μέσων κατά πράξεων ή παραλείψεων του Κράτους ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου οι οποίες εκδίδονται ή αφορούν τον κανονισμό, εκτέλεση ή την πληρωμή ή την αχρεώστητη καταβολή πολεμικών συντάξεων (π.δ. 168/2007), συντάξεων αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης και των αγωνιστών κατά της δικτατορίας (ν. 1543/1985), των αγωνιστών του Εμφυλίου Πολέμου (ν. 1863/1989) καθώς και των παθόντων από τρομοκρατική πράξη (ν. 1977/1991).
 
 
4. Το Ελεγκτικό Συνέδριο δικάζει, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 εδ. ζ΄ του Συντάγματος, τις υποθέσεις που αναφέρονται στην αστική ευθύνη των πολιτικών και στρατιωτικών δημόσιων υπαλλήλων, καθώς και των υπαλλήλων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.
 
 
5. Στην αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου υπάγεται ακόμη και κάθε διαφορά συναφής με αυτές που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, η οποία υπάγεται στη δικαιοδοσία του με βάση διάταξη νόμου.
 
 
'''Άρθρο 9'''
 
'''Ελεγκτικές Αρμοδιότητες'''
 
1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει, κατά το άρθρο 98 παρ. 1 εδ. α΄ και γ΄, τις δαπάνες και τους λογαριασμούς των φορέων που υπάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, στην ελεγκτική του δικαιοδοσία. Διενεργεί επίσης κάθε έλεγχο που απαιτείται για τη σύνταξη και υποβολή στη Βουλή έκθεσης για τον απολογισμό και τον ισολογισμό του Κράτους σύμφωνα με το εδάφιο ε΄ της ανωτέρω παραγράφου. Στις αρμοδιότητες αυτές περιλαμβάνονται:
 
(α) Ο διαρκής έλεγχος της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου των φορέων που υπάγονται στην ελεγκτική του δικαιοδοσία ως προς την ικανότητά τους να αποτρέπουν τους δημοσιονομικούς κινδύνους.
 
(β) Ο προληπτικός έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας ορισμένης κατηγορίας δαπανών στις εξαιρετικές περιπτώσεις που κρίνει, ύστερα από εκτίμηση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου του ελεγχόμενου φορέα, ότι μόνον έτσι διασφαλίζεται η κανονική διάθεση του δημοσίου χρήματος.
 
(γ) Η διενέργεια θεματικών ελέγχων συμμόρφωσης ή επιδόσεων σε τομείς υψηλού ελεγκτικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με το Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχων του.
 
(δ) Η διενέργεια κατασταλτικού ελέγχου στους λογαριασμούς των δημοσίων υπολόγων, στους απολογισμούς των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και στον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων των Γεωργικών Προϊόντων (άρθρο 26 παρ. 1 του ν. 992/1979) καθώς και ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας των υποκείμενων στους ως άνω λογαριασμούς συναλλαγών.
 
(ε) Ο έλεγχος της τήρησης των απαγορεύσεων για την κατοχή περισσοτέρων θέσεων ή της επιβολής ανώτατου ορίου απολαβών στον δημόσιο τομέα (άρθρα 1, 3 και 6 του ν. 1256/1982).
 
(στ) Ο έλεγχος της διαχείρισης φυσικών ή νομικών προσώπων για τις χρηματοδοτήσεις ή επιχορηγήσεις που έλαβαν σε βάρος φορέα της Γενικής Κυβέρνησης.
 
(ζ) Η διενέργεια ελέγχου στην οικονομική διαχείριση ή σε επιμέρους διοικητικές και διαχειριστικές πράξεις των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης καθώς και σε κάθε πρόγραμμα που χρηματοδοτείται είτε ολικά είτε μερικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από Κράτη μέλη της Ένωσης (άρθρα 85 του ν. 1892/1990 και 16 του ν. 2145/1993).
 
(η) Ο έλεγχος της διαγραφής ή του χαρακτηρισμού ως ανεπίδεκτων είσπραξης οφειλών προς το Δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
 
 
2. Στο Ελεγκτικό Συνέδριο υπάγεται επίσης ο έλεγχος, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 473/2013, της αξιοπιστίας, της πληρότητας και της ακρίβειας των λογαριασμών του Κράτους και των υποτομέων της Γενικής Κυβέρνησης (άρθρο 31 περ. δ΄ του ν. 4270/2014).
 
 
3. Το Ελεγκτικό Συνέδριο παρακολουθεί και αξιολογεί τα έσοδα του Κράτους καθώς και την κανονική είσπραξη των εσόδων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών τους προσώπων.
 
 
4. Το Ελεγκτικό Συνέδριο επιτηρεί τους δημόσιους υπολόγους ως προς την τήρηση από αυτούς των διατάξεων του δημόσιου λογιστικού και της εν γένει δημοσιονομικής νομοθεσίας και επιβάλλει σ’ αυτούς χρηματική ποινή αν δεν υποβάλουν ή υποβάλουν εκπρόθεσμα τους λογαριασμούς τους.
 
5. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει τα σωματειακής προέλευσης νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου μόνον αν έχουν χρηματοδοτηθεί από δημόσιους πόρους για την ορθή διάθεση αυτών, ή, εκτάκτως, αν πιθανολογείται σοβαρώς ότι συντρέχει περίπτωση αντικανονικής διαχείρισης των πόρων των εν λόγω νομικών προσώπων.
 
 
6. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει τα θρησκευτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου μόνον αν έχουν χρηματοδοτηθεί από δημόσιους πόρους για την ορθή διάθεση αυτών, ή, εκτάκτως, αν συντρέχει περίπτωση καταχρηστικής διαχείρισης των πόρων των εν λόγω νομικών προσώπων, σύμφωνα με τις καταστατικές τους διατάξεις.
 
 
7. Το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί να διενεργήσει έλεγχο στην Τράπεζα της Ελλάδος ως προς τη φύλαξη και διαχείριση από αυτήν των χρηματικών διαθεσίμων του Κράτους και των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, καθώς και ως προς την άσκηση της δημόσιας εξουσίας που της έχει ανατεθεί όταν ενεργεί αυτοτελώς και όχι σε εκτέλεση συγκεκριμένων όρων τεθέντων από όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
 
8. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 εδ. β΄, διενεργεί έλεγχο συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας στις οποίες αντισυμβαλλόμενος είναι το Δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο που εξομοιώνεται με αυτό, όπως ειδικότερα προβλέπεται στα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, και δικάζει τις διαφορές και αμφισβητήσεις που προκύπτουν από τον έλεγχο αυτό κατά τις διατάξεις των άρθρων 328 έως 337 του ίδιου νόμου.
 
 
9. Το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί επίσης να αναλάβει τον δημοσιονομικό έλεγχο διεθνούς οργανισμού στον οποίο συμμετέχει η Ελλάδα αντί αποζημιώσεως που ορίζεται στην οικεία σύμβαση.
 
'''Άρθρο 10'''
 
'''Γνωμοδοτικές Αρμοδιότητες'''
 
1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο γνωμοδοτεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 παρ. 2 και 98 παρ. 1 εδ. δ΄ του Συντάγματος για τα νομοσχέδια που αφορούν συντάξεις ή αναγνώριση υπηρεσίας για την παροχή δικαιώματος σύνταξης.
 
 
2. Το Ελεγκτικό Συνέδριο γνωμοδοτεί επίσης:
 
(α) σε νομοσχέδια που ρυθμίζουν μείζονος σπουδαιότητας θέματα δημοσιονομικής διαχείρισης των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, τα οποία υποβάλλονται ενώπιόν του από τον Υπουργό Οικονομικών,
 
(β) σε νομοσχέδια που ρυθμίζουν ζητήματα δημοσίων συμβάσεων ή άπτονται εν γένει των αρμοδιοτήτων του τα οποία υποβάλλονται ενώπιόν του από τον αρμόδιο υπουργό,
 
(γ) σε δημοσιονομικής φύσης ερωτήματα που τίθενται από τους υπουργούς εφόσον η γνώμη δεν προκαταλαμβάνει την επίλυση διαφοράς που εκκρεμεί ήδη σε δικαιοδοτικό του σχηματισμό,
 
(δ) σε σχέδια αποφάσεων του υπουργού Οικονομικών περί συμψηφισμού δαπανών και εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού (άρθρο 51 παρ. 1 εδ. β΄ του ν. 4270/2014).
 
(ε) σε σχέδια αποφάσεων του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων περί μεταβολής των κριτηρίων και των προϋποθέσεων καταχώρισης στα βιβλία ανεπίδεκτων είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, αντίστοιχα, και στα βιβλία διαγραφών,  καθώς και του επαναχαρακτηρισμού τους ως εισπράξιμων και περί ρυθμίσεως κάθε θέματος σχετικού με τις συνέπειες και τα χρονικά όρια ισχύος των συνεπειών της καταχώρισης (άρθρα 82 παρ. 5 και 82Α παρ. 5 του ν.δ/τος 356/1974,  108 παρ. 5 περ. β΄ και 109 παρ. 5  του ν. 4387/2016).
 
'''Άρθρο 11'''
 
'''Συνεργασία με ομοειδείς δικαιοδοτικούς'''
 
'''και ελεγκτικούς θεσμούς'''
 
1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο συμμετέχει σε διεθνείς ή περιφερειακές οργανώσεις δικαιοδοτικών και ελεγκτικών θεσμών με ομοειδείς προς αυτό αρμοδιότητες.
 
 
2. Το Ελεγκτικό Συνέδριο συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο καθώς και με τους αντίστοιχους ελεγκτικούς θεσμούς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 287 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
 
3. Το Ελεγκτικό Συνέδριο συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο για την πραγματοποίηση από το τελευταίο ελέγχων σε φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην ελληνική επικράτεια και διαχειρίζονται έσοδα ή έξοδα για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή λαμβάνουν πληρωμές από τον προϋπολογισμό της. Για το σκοπό αυτό δύναται να προβαίνει σε ενέργειες προς διευκόλυνση και υποστήριξη των ελέγχων, ιδίως να διαβιβάζει έγγραφα ή πληροφορίες που απευθύνονται από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο προς τους ελεγχόμενους εθνικούς φορείς ή το αντίστροφο. Διατηρώντας την ανεξαρτησία του και σε πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης, δύναται να παρακολουθεί με εκπροσώπους του τους επιτόπιους ελέγχους του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Ελλάδα.
 
 
4. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατόπιν συμφωνίας συνεργασίας, δύναται να συμμετέχει σε κοινούς με ομοειδείς ελεγκτικούς θεσμούς ελέγχους ή να διενεργεί παράλληλους ελέγχους με όμοιο αντικείμενο ελέγχου.
 
 
5. Το Ελεγκτικό Συνέδριο εκτελεί διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα παροχής ελεγκτικής τεχνογνωσίας σε ομοειδείς προς αυτό ελεγκτικούς θεσμούς σύμφωνα με το άρθρο 139.
 
 
6. Η Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου συμμετέχει στις διεθνείς και ευρωπαϊκές οργανώσεις αντίστοιχων προς αυτήν δικαστικών αρχών, αναπτύσσοντας με τις αρχές αυτές και διμερείς σχέσεις. Συνεργάζεται με αντίστοιχους θεσμούς σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο καθώς και με ευρωπαϊκές και διεθνείς υπηρεσίες για την καταπολέμηση της διαφθοράς.
 
== Ιστορικά Στοιχεία ==
86.441

επεξεργασίες