Ελεγκτικό Συνέδριο: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

μ
Το Σώμα συγκροτήθηκε από τον Πρόεδρο, τον Επίτροπο της Επικρατείας, ο οποίος «έχει χρέος να επιτηρή το ελεγκτικόν του Κράτους πανταχού κατά τους νόμους και κατά την τάξιν, να ενεργή προς αυτόν τον σκοπόν, και επομένως να παρευρίσκεται εις τας συνεδριάσεις του Συνεδρίου» (παρ. 46), έναν Αντιπρόεδρο, ο οποίος «έχει τας αυτάς εργασίας ως και οι λοιποί Ελεγκταί, αλλ ́ εν απουσία του Προέδρου αναπληροί τον τόπον του» (παρ. 7), από τέσσερις ελεγκτές και ένα γραμματέα.
 
Πρώτος Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου διετέλεσε ο Γάλλος Α. Regny,πρώτος Αντιπρόεδρος ο Ανδρέας Παπαδόπουλος, Γραμματέας του Τμήματοςτης Οικονομίας επί Καποδίστρια, ως ελεγκτές δε διορίστηκαν οι Ι. Θεοτόκης, Γ. Καρακατζάνης, προύχοντας από τις Σπέτσες, Γ. Πλέσσας, ο οποίος είχε διατελέσει μέλος του Κεντρικού Εγκληματικού Δικαστηρίου και Μ. Μαργαρίτης, Ηπειρωτικής καταγωγής.<ref>{{Cite web|url=https://www.elsyn.gr/el/istoriki-anadromi|title=Επίσημη Ιστοσελίδα του Ελεγκτικού Συνεδρίου}}</ref>
 
== Δομή και Οργάνωση ==
58

επεξεργασίες