Γαλλική Επανάσταση του 1848: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

 
== Συνέπειες ==
Η πολιτική παίρνει τις αποστάσεις τουτης με το προηγούμενο καθεστώς. Μια κοινοβουλευτική έκθεση που προτείνει την εθνικοποίηση των εταιρειών του σιδηροδρόμου παρουσιάζεται στις 16 Μαΐου και υπογράφεται από τοντο Λαμαρτίνο, τον Αραγκώ, τοντο Λεντρού-Ρολλάν και τοντο Γκαρνιέ-Παζέ.
 
== Σημειώσεις και παραπομπές ==
Ανώνυμος χρήστης