Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Λεόντιος ο Βυζάντιος»

 
=== Περί της χειρόγραφης παράδοσης των γνησίων έργων. ===
Πρώτα, θα αναφερθούμε στη χειρόγραφη παράδοση των έργων εκείνων, των οποίων η γνησιότητα δεν αμφισβητείται από κανένα ερευνητή. Πρόκειται για τα έργα ''Λόγοι Γ΄ κατά Νεστοριανών και Ευτυχιανιστών'', ''Επίλυσις των υπό Σεβήρου προβεβλημένων συλλογισμών'' και ''Τα τριάκοντα κεφάλαια κατά Σεβήρου''. Η χειρόγραφη παράδοση αυτών των συγγραμμάτων αποτελείται από επτά χειρόγραφα. Τα κυριότερα είναι ο κώδικας Vaticanus graecus 2195 (V) του XII<sup>ου</sup> αι., η Versio Turriani (T), που πρωτοεκδόθηκε το 1603, και ο κώδικας Laudianus Graecus 92 (O), του Χ<sup>ου</sup> αι..<ref>Φρατσέας σσ. 165-169.</ref> Ο Fr. Loofs θεωρεί ότι ο Τ είναι ανεξάρτητος από τον V, και σημειώνει τις διαφορές του σε σχέση με τον πρώτο. όμως ο Evans θεωρεί ότι ο Τ είναι απλά λατινική μετάφραση του κειμένου του V. O V ήταν ένα από τα ενενήντα τρία χειρόγραφα της οικογένειας Colonna που αποκτήθηκαν για λογαριασμό της Βατικανής Βιβλιοθήκης από τον ανώτατο επιμελητή της, Καρδινάλιο Angelo Mai, τον Ιούλιο του 1821.<ref>Daley σ. 78.</ref> Με τον τίτλο ''Λόγοι Γ΄ κατά Νεστοριανών και Ευτυχιανιστών'', ο οποίος αποδίδεται στον μεταφραστή Fransiscus Turrianus, ο Μινί (Migne) δημοσιεύει τρία έργα, ήτοι τρεις "Λόγους", οι οποίοι διαφέρουν θεματικά και μορφικά, και οι οποίοι συνδέονται με έναν κοινό πρόλογο. Ο Φρατσέας υποστηρίζει ότι αρχικά οι τρεις ''Λόγοι'' ήταν ανεξάρτητες διαλέξεις, που έδωσε ο Λεόντιος μπροστά σε κοινό σε διάφορες ξεχωριστές περιστάσεις, οι οποίες αργότερα συγκεντρώθηκαν από τον '''Λεόντιο''' σε ένα τόμο, ή σε μία συλλογή. Στον κοινό πρόλογο, γνωστό ως ''Προθεωρία'', ο '''Λεόντιος''' δίνει μια σύντομη περιγραφή των τριών έργων. Ο Fr. Loofs αντίθετα, αντιμετωπίζει του τρεις ''Λόγους'' ως ενιαίο σύγγραμμα, και θεωρεί ότι αυτό συνεγράφη μεταξύ των ετών 529 και 544, με τη χρονολόγηση δε αυτή συμφώνησαν οι περισσότεροι μετέπειτα ερευνητές.<ref>Βλ. J. P. Junglas, ''Leontius von Byzans.Studien su seinen Schriften, Quellen und Anschaungen, Paderborn,'' 1908, 2, V, Grumel, ''Léonce de Byzance'', ''DTC'' 9, 1926, 400 και L. Perrone, ''La chiesa di Palestina e le controversie cristologiche. Dal consilio di Efeso (431) al secondo concilio di Constantinopoli (553)'', ''Paideia Editrice'', Brescia, 1980, 268 (269), σημ. 102. </ref>
 
== Υποσημειώσεις. ==
319

επεξεργασίες