Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Πρότυπο:Πληροφορίες πολιτικού»

μ
καμία σύνοψη επεξεργασίας
Ετικέτα: Αναιρέθηκε
μ
Ετικέτα: Αναιρέθηκε
| label8= Αναπληρωτής Κυβερνήτης
| data8={{{υποκυβερνήτης|{{{αναπληρωτήςκυβερνήτης|}}}}}}
| label19label9= Ηγέτης
| data9={{{ηγέτης|}}}
| labe20labe10= Προϊστάμενος Υπουργός
| data9data10={{{προϊστάμενος υπουργός|}}}
| label10label11= Καγκελάριος
| data10data11= {{{καγκελάριος|}}}
| label11label12= Αναπληρωτής
| data11data12={{{αναπληρωτής| }}}
| label12label13= Μονάρχης
| data12data13={{{μονάρχης|}}}
|label13label14= Προκάτοχος
| data13data14={{{προκάτοχος|}}}
| label14label15=Διάδοχος
| data14data15={{{διάδοχος|}}}<!--
2ο Αξίωμα/Περίοδος Εξουσίας
-->|header15header16={{{αξίωμα2|}}}
|label16label17=
| data16data17= {{#if:{{{έναρξη2|}}} | {{#if:{{{λήξη2|}}}|
'''Περίοδος'''<br />{{{έναρξη2|}}}&nbsp;&ndash;&nbsp;{{{λήξη2|}}}|
<div style="background-color: #E7E7FF;padding-bottom:1pt;">'''Εν ενεργεία'''</div> <div style="padding-top:3pt;">'''Ανέλαβε καθήκοντα'''</div> {{{έναρξη2|}}} }}}}
| label17label18=Μαζί με
| data17data18={{{μαζίμε2|}}}
| label18label19= Πρόεδρος
| data18data19={{{πρόεδρος2|}}}
| label19label20=Αντιπρόεδρος
| data19data20={{{αντιπρόεδρος2|}}}
| label20label21=Πρωθυπουργός
| data20data21={{{πρωθυπουργός2|}}}
| label21label22= Κυβερνήτης
| data21data22={{{κυβερνήτης2|}}}|<br/>{{{πολιτεία2|}}}
| label22label23= Υποκυβερνήτης
| data22data23={{{υποκυβερνήτης2|}}}
| label23label24= Ηγέτης
| data23data24={{{ηγέτης2|}}}
| label24label25= Καγκελάριος
| data24data25= {{{καγκελάριος2|}}}
| label25label26= Αναπληρωτής
| data25data26={{{αναπληρωτής2| }}}
| label26label27= Μονάρχης
| data26data27={{{μονάρχης2|}}}
| label27label28= Προκάτοχος
| data27data28={{{προκάτοχος2|}}}
| label28label29=Διάδοχος
| data28data29={{{διάδοχος2|}}}<!--
3ο Αξίωμα/Περίοδος Εξουσίας
-->
|header29header30={{{αξίωμα3|}}}
|label30label31=
| data30data31= {{#if:{{{έναρξη3|}}} | {{#if:{{{λήξη3|}}}|
'''Περίοδος'''<br />{{{έναρξη3|}}}&nbsp;&ndash;&nbsp;{{{λήξη3|}}}|
<div style="background-color: #E7E7FF;padding-bottom:1pt;">'''Εν ενεργεία'''</div> <div style="padding-top:3pt;">'''Ανέλαβε καθήκοντα'''</div> {{{έναρξη3|}}} }}}}
|label31label32=Μαζί με
| data31data32={{{μαζίμε3|}}}
|label32label33= Πρόεδρος
| data32data33={{{πρόεδρος3|}}}
|label33label34=Αντιπρόεδρος
| data33data34={{{αντιπρόεδρος3|}}}
|label34label35=Πρωθυπουργός
| data34data35={{{πρωθυπουργός3|}}}
|label35label36= Κυβερνήτης
| data35data36={{{κυβερνήτης3|}}}|<br/>{{{πολιτεία3|}}}
|label36label37= Υποκυβερνήτης
| data36data37={{{υποκυβερνήτης3|}}}
|label37label38= Ηγέτης
| data37data38={{{ηγέτης3|}}}
|label38label39= Καγκελάριος
| data38data39= {{{καγκελάριος3|}}}
|label39= Αναπληρωτής
| data39data40={{{αναπληρωτής3| }}}
|label40label41= Μονάρχης
| data40data41={{{μονάρχης3|}}}
|label41label42= Προκάτοχος
| data41data42={{{προκάτοχος3|}}}
| label42label43=Διάδοχος
| data42data43={{{διάδοχος3|}}}<!--
4ο Αξίωμα/Περίοδος Εξουσίας
-->|header43header44={{{αξίωμα4|}}}
|label44label45=
| data44data45= {{#if:{{{έναρξη4|}}} | {{#if:{{{λήξη4|}}}|
'''Περίοδος'''<br />{{{έναρξη4|}}}&nbsp;&ndash;&nbsp;{{{λήξη4|}}}|
<div style="background-color: #E7E7FF;padding-bottom:1pt;">'''Εν ενεργεία'''</div> <div style="padding-top:3pt;">'''Ανέλαβε καθήκοντα'''</div> {{{έναρξη4|}}} }}}}
|label45label46=Μαζί με
| data45data46={{{μαζίμε4|}}}
|label46label47= Πρόεδρος
| data46data47={{{πρόεδρος4|}}}
|label47label48=Αντιπρόεδρος
| data47data48={{{αντιπρόεδρος4|}}}
|label48label49=Πρωθυπουργός
| data48data49={{{πρωθυπουργός4|}}}
|label49label50= Κυβερνήτης
| data49data50={{{κυβερνήτης4|}}}|<br/>{{{πολιτεία4|}}}
|label50label51= Υποκυβερνήτης
| data50data51={{{υποκυβερνήτης4|}}}
|label51label52= Ηγέτης
| data51data52={{{ηγέτης4|}}}
|label52label53= Καγκελάριος
| data52data53= {{{καγκελάριος4|}}}
|label53label54= Αναπληρωτής
| data53data54={{{αναπληρωτής4| }}}
|label54label55= Μονάρχης
| data54data55={{{μονάρχης4|}}}
|label55label56= Προκάτοχος
| data55data56={{{προκάτοχος4|}}}
|label56label57=Διάδοχος
| data56data57={{{διάδοχος4|}}}<!--
5ο Αξίωμα/Περίοδος Εξουσίας
-->|header57header58={{{αξίωμα5|}}}
|label58label59=
| data58data59= {{#if:{{{έναρξη5|}}} | {{#if:{{{λήξη5|}}}|
'''Περίοδος'''<br />{{{έναρξη5|}}}&nbsp;&ndash;&nbsp;{{{λήξη5|}}}|
<div style="background-color: #E7E7FF;padding-bottom:1pt;">'''Εν ενεργεία'''</div> <div style="padding-top:3pt;">'''Ανέλαβε καθήκοντα'''</div> {{{έναρξη5|}}} }}}}
|label59label60=Μαζί με
| data59data60={{{μαζίμε5|}}}
|label60label61= Πρόεδρος
| data60data61={{{πρόεδρος5|}}}
|label61label62=Αντιπρόεδρος
| data61data62={{{αντιπρόεδρος5|}}}
|label62label63=Πρωθυπουργός
| data62data63={{{πρωθυπουργός5|}}}
|label63label64= Κυβερνήτης
| data63data64 ={{{κυβερνήτης5|}}}|<br/>{{{πολιτεία5|}}}
|label64label65= Υποκυβερνήτης
| data64data65={{{υποκυβερνήτης5|}}}
|label65label66= Ηγέτης
| data65data66={{{ηγέτης5|}}}
|label66label67= Καγκελάριος
| data66data67= {{{καγκελάριος5|}}}
|label67label68= Αναπληρωτής
| data67data68={{{αναπληρωτής5| }}}
|label68label69= Μονάρχης
| data68data69={{{μονάρχης5|}}}
|label69label70= Προκάτοχος
| data69data70={{{προκάτοχος5|}}}
|label70label71=Διάδοχος
| data70data71={{{διάδοχος5|}}}<!--
6ο Αξίωμα/Περίοδος Εξουσίας
-->|header71header72={{{αξίωμα6|}}}
|label72label73=
| data72data73= {{#if:{{{έναρξη6|}}} | {{#if:{{{λήξη6|}}}|
'''Περίοδος'''<br />{{{έναρξη6|}}}&nbsp;&ndash;&nbsp;{{{λήξη6|}}}|
<div style="background-color: #E7E7FF;padding-bottom:1pt;">'''Εν ενεργεία'''</div> <div style="padding-top:3pt;">'''Ανέλαβε καθήκοντα'''</div> {{{έναρξη6|}}} }}}}
|label73label74=Μαζί με
| data73data74={{{μαζίμε6|}}}
|label74label75= Πρόεδρος
| data74data75={{{πρόεδρος6|}}}
|label75label76=Αντιπρόεδρος
| data75data76={{{αντιπρόεδρος6|}}}
|label76label77=Πρωθυπουργός
| data76data77={{{πρωθυπουργός6|}}}
|label77label78= Κυβερνήτης
| data77data78={{{κυβερνήτης6|}}}|<br/>{{{πολιτεία6|}}}
|label78label79=Υποκυβερνήτης
| data78data79={{{υποκυβερνήτης6|}}}
|label79label80= Ηγέτης
| data79data80={{{ηγέτης6|}}}
|label80label81= Καγκελάριος
| data80data81= {{{καγκελάριος6|}}}
|label81label82= Αναπληρωτής
| data81data82={{{αναπληρωτής6| }}}
|label82label83= Μονάρχης
| data82data83={{{μονάρχης6|}}}
|label83label84= Προκάτοχος
| data83data84={{{προκάτοχος6|}}}
|label84label85=Διάδοχος
| data84data85={{{διάδοχος6|}}}<!--
7ο Αξίωμα/Περίοδος Εξουσίας
-->|header85header86={{{αξίωμα7|}}}
|label86label87=
| data86data87= {{#if:{{{έναρξη7|}}} | {{#if:{{{λήξη7|}}}|
'''Περίοδος'''<br />{{{έναρξη7|}}}&nbsp;&ndash;&nbsp;{{{λήξη7|}}}|
<div style="background-color: #E7E7FF;padding-bottom:1pt;">'''Εν ενεργεία'''</div> <div style="padding-top:3pt;">'''Ανέλαβε καθήκοντα'''</div> {{{έναρξη7|}}} }}}}
|label87label88=Μαζί με
| data87data88={{{μαζίμε7|}}}
|label88label89= Πρόεδρος
| data88data89={{{πρόεδρος7|}}}
|label89label90=Αντιπρόεδρος
| data89data90={{{αντιπρόεδρος7|}}}
|label90label91=Πρωθυπουργός
| data90data91={{{πρωθυπουργός7|}}}
|label91label92= Κυβερνήτης
| data91data92={{{κυβερνήτης7|}}}|<br/>{{{πολιτεία7|}}}
|label92label93= Υποκυβερνήτης
| data92data93={{{υποκυβερνήτης7|}}}
|label93label94= Ηγέτης
| data93data94={{{ηγέτης7|}}}
|label94label95= Καγκελάριος
| data94data95= {{{καγκελάριος7|}}}
|label95label96= Αναπληρωτής
| data95data96={{{αναπληρωτής7|}}}
|label96label97= Μονάρχης
| data96data97={{{μονάρχης7|}}}
|label97label98= Προκάτοχος
| data97data98={{{προκάτοχος7|}}}
|label98label99=Διάδοχος
| data98data99={{{διάδοχος7|}}}<!--
8ο Αξίωμα/Περίοδος Εξουσίας
-->|header99header100={{{αξίωμα8|}}}
|label100label101=
| data100data101= {{#if:{{{έναρξη8|}}} | {{#if:{{{λήξη8|}}}|
'''Περίοδος'''<br />{{{έναρξη8|}}}&nbsp;&ndash;&nbsp;{{{λήξη8|}}}|
<div style="background-color: #E7E7FF;padding-bottom:1pt;">'''Εν ενεργεία'''</div> <div style="padding-top:3pt;">'''Ανέλαβε καθήκοντα'''</div> {{{έναρξη8|}}} }}}}
|label101label102=Μαζί με
| data101data102={{{μαζίμε8|}}}
|label102label103 =Πρόεδρος
| data102data103={{{πρόεδρος8|}}}
|label103label104=Αντιπρόεδρος
| data103data104={{{αντιπρόεδρος8|}}}
|label104label105=Πρωθυπουργός
| data104data105={{{πρωθυπουργός8|}}}
|label105label106= Κυβερνήτης
| data105data106={{{κυβερνήτης8|}}}|<br/>{{{πολιτεία8|}}}
|label106label107= Υποκυβερνήτης
| data106data107={{{υποκυβερνήτης8|}}}
|label107label108= Ηγέτης
| data107data108={{{ηγέτης8|}}}
|label108label109= Καγκελάριος
| data108data109= {{{καγκελάριος8|}}}
|label109label110= Αναπληρωτής
| data109data110={{{αναπληρωτής8|}}}
|label110label111= Μονάρχης
| data110data111={{{μονάρχης8|}}}
|label111label112= Προκάτοχος
| data111data112={{{προκάτοχος8|}}}
|label112label113=Διάδοχος
| data112data113={{{διάδοχος8|}}}<!--
9ο Αξίωμα/Περίοδος Εξουσίας
-->|header113header114={{{αξίωμα9|}}}
|label114label115=
| data114data115= {{#if:{{{έναρξη9|}}} | {{#if:{{{λήξη9|}}}|
'''Περίοδος'''<br />{{{έναρξη9|}}}&nbsp;&ndash;&nbsp;{{{λήξη9|}}}|
<div style="background-color: #E7E7FF;padding-bottom:1pt;">'''Εν ενεργεία'''</div> <div style="padding-top:3pt;">'''Ανέλαβε καθήκοντα'''</div> {{{έναρξη9|}}} }}}}
|label115label116=Μαζί με
| data115data116={{{μαζίμε9|}}}
|label116label117= Πρόεδρος
| data116data117={{{πρόεδρος9|}}}
|label117label118=Αντιπρόεδρος
| data117data118={{{αντιπρόεδρος9|}}}
|label118label119=Πρωθυπουργός
| data118data119={{{πρωθυπουργός9|}}}
|label119label120= Κυβερνήτης
| data119data120={{{κυβερνήτης9|}}}|<br/>{{{πολιτεία9|}}}
|label120label121= Υποκυβερνήτης
| data120data121={{{υποκυβερνήτης9|}}}
|label121label122= Ηγέτης
| data121data122={{{ηγέτης9|}}}
|label122label123= Καγκελάριος
| data122data123= {{{καγκελάριος9|}}}
|label123label124= Αναπληρωτής
| data123data124={{{αναπληρωτής9| }}}
|label124label125= Μονάρχης
| data124data125={{{μονάρχης9|}}}
|label125label126= Προκάτοχος
| data125data126={{{προκάτοχος9|}}}
|label126label127=Διάδοχος
| data126data127={{{διάδοχος9|}}}<!--
10ο Αξίωμα/Περίοδος Εξουσίας
-->|header127header128={{{αξίωμα10|}}}
|label128label129=
| data128data129= {{#if:{{{έναρξη10|}}} | {{#if:{{{λήξη10|}}}|
'''Περίοδος'''<br />{{{έναρξη10|}}}&nbsp;&ndash;&nbsp;{{{λήξη10|}}}|
<div style="background-color: #E7E7FF;padding-bottom:1pt;">'''Εν ενεργεία'''</div> <div style="padding-top:3pt;">'''Ανέλαβε καθήκοντα'''</div> {{{έναρξη10|}}} }}}}
|label129label130=Μαζί με
| data129data130={{{μαζίμε10|}}}
|label130label131= Πρόεδρος
| data130data131={{{πρόεδρος10|}}}
|label131label132=Αντιπρόεδρος
| data131data132={{{αντιπρόεδρος10|}}}
|label132label133=Πρωθυπουργός
| data132data133={{{πρωθυπουργός10|}}}
|label133label134= Κυβερνήτης
| data133data134={{{κυβερνήτης10|}}}|<br/>{{{πολιτεία10|}}}
|label134label135= Υποκυβερνήτης
| data134data135={{{υποκυβερνήτης10|}}}
|label135label136= Ηγέτης
| data135data136={{{ηγέτης10|}}}
|label136label137= Καγκελάριος
| data136data137= {{{καγκελάριος10|}}}
|label137label138= Αναπληρωτής
| data137data138={{{αναπληρωτής10| }}}
|label138label139= Μονάρχης
| data138data139={{{μονάρχης10|}}}
|label139label140= Προκάτοχος
| data139data140={{{προκάτοχος10|}}}
|label140label141=Διάδοχος
| data140data141={{{διάδοχος10|}}}<!--
Προσωπικά στοιχεία
-->| header141header142= Προσωπικά στοιχεία
|label143= Γέννηση
| data143= {{{όνομα γέννησης|}}}{{{ημερομηνία_γέννησης|{{{ημερομηνία γέννησης|{{#if:{{#property:p569}}|<span class="wddata">{{Wikidata|P569|conjtype= ή }}</span>}}}}}}}}{{#if:{{both|{{{ημερομηνία_γέννησης|{{{ημερομηνία γέννησης|{{#property:p569}}}}}}}}|{{{τόπος_γέννησης|{{{τόπος γέννησης|{{#property:p19}}}}}}}}}}|,&#32;}}{{{τόπος_γέννησης|{{{τόπος γέννησης|<span class="wddata">{{Wikidata|P19|conjtype= ή }}</span>}}}}}}
54.122

επεξεργασίες