Οίκος του Λίμπουργκ: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

μ
{{familytree/start}}
{{familytree | | | | | | | | | ΒαΑ |ΒαΑ=[[Βάλεραν Α΄ του Λίμπουργκ|Βάλεραν Α΄]]<br>κόμης του Λίμπουργκ<br>'''ΟΙΚΟΣ ΛΙΜΠΟΥΡΓΚ'''}}
{{familytree | | | | | | | | | |!| }}
{{familytree | | | | | | | | | Ερρ |Ερρ=[[Ερρίκος της Κάτω Λωρραίνης|Ερρίκος]]<br>δούκας της Κάτω Λωρραίνης,<br>Α΄ κόμης του Λίμπουργκ}}
{{familytree | | | | | | | | | |)|-|-|-|.| }}
{{familytree | | | | | | | | | Βαλ | | Σιμ | | ΚοΑ |Βαλ=[[Βάλεραν της Κάτω Λωρραίνης|Βάλεραν]]<br>δούκας της Κάτω Λωρραίνης,<br>Β΄ κόμης του Λίμπουργκ|Σιμ=[[Σίμων της Ιερουσαλήμ|Σίμων]]<br>κοντόσταυλος της Ιερουσαλήμ|ΚοΑ=''[[Κορράδος Α΄ του Λουξεμβούργου|Κορράδος Α΄]]<br>κόμης του Λουξεμβούργου<br>[[Οίκος του Αρντέν|ΟΙΚΟΣ ΑΡΝΤΕΝ]]''}}
{{familytree | | | | | | | | | |!| | | | | | | |!| }}
{{familytree | | | | | | | | | ΕρΒ | | ΓοΑ |~| Εζν |ΕρΒ=[[Ερρίκος Β΄ του Λίμπουργκ|Ερρίκος Β΄]]<br>δούκας του Λίμπουργκ|ΓοΑ=''[[Γοδεφρείδος Α΄ του Ναμύρ|Γοδεφρείδος Α΄]]<br>κόμης του Ναμύρ<br>ΟΙΚΟΣ ΝΑΜΥΡ''|Εζν=''[[Ερμεσίνδη του Λουξεμβούργου, κόμισσα του Ναμύρ|Ερμεσίνδη του Αρντέν]]<br>κόμισσα του Λουξεμβούργου''}}
{{familytree | | | | | | | | | |!| | | |!| }}
{{familytree | | | | | | | | | ΕρΓ | | ΕρΔ |ΕρΓ=[[Ερρίκος Γ΄ του Λίμπουργκ|Ερρίκος Γ΄]]<br>δούκας του Λίμπουργκ|ΕρΔ=''[[Ερρίκος Δ΄ του Λουξεμβούργου|Ερρίκος Δ΄]]<br>κόμης του Λουξεμβούργου,<br>Α΄ κόμης του Ναμύρ''}}
{{familytree | | | | | | | | | |!| | | |!| }}
{{familytree | | | | | Κου |~| ΒαΓ |~| Ερμ |ΒαΓ=[[Βάλεραν Γ΄ του Λίμπουργκ|Βάλεραν Γ΄]]<br>δούκας του Λίμπουργκ|Κου=1. Κουνιγούνδη της Λωρραίνης|Ερμ=2. Ερμεσίνδη του Ναμύρ<br>κόμισσα του Λουξεμβούργου}}
{{familytree | | | | | | | | | |)|-|-|-|v|-|-|-|.|}}
{{familytree | | | | | | | | | ΕρΔ | | ΕρΕ | | ΓκΑ |ΕρΔ=(1) [[Ερρίκος Δ΄ του Λίμπουργκ|Ερρίκος Δ΄]]<br>δούκας του Λίμπουργκ<br><small>σύζ. Ίρμγκαρντ<br>κόμισσα του Μπεργκ|ΕρΕ=(2) [[Ερρίκος Ε΄ του Λουξεμβούργου|Ερρίκος Ε΄]]<br>κόμης του Λουξεμβούργου<br>[[Οίκος του Λουξεμβούργου|ΚΛΑΔΟΣ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ]]|ΓκΑ=(2) [[Γεράρδος Α΄ του Ντυρμπουί|Γεράρδος Α΄]]<br>κόμης του Ντυρμπουί}}
{{familytree | | | | | |,|-|-|-|(| }}
{{familytree | | | | | Βαλ | | ΑδΖ |Βαλ=[[Βάλεραν Δ΄ του Λίμπουργκ|Βάλεραν Δ΄]]<br>δούκας του Λίμπουργκ|ΑδΖ=[[Αδόλφος Ζ΄ του Μπεργκ|Αδόλφος Ζ΄]]<br>κόμης του Μπεργκ}}
{{familytree | |,|-|-|-|v|-|-|-|(| }}
{{familytree | ΑδΗ | | ΓοΑ | | Ερρ |ΑδΗ=[[Αδόλφος Η΄ του Μπεργκ|Αδόλφος Η΄]]<br>κόμης του Μπεργκ|ΓοΑ=[[Γουλιέλμος Α΄ του Μπεργκ|Γουλιέλμος Α΄]]<br>κόμης του Μπεργκ|Ερρ=[[Ερρίκος του Βίντεκ|Ερρίκος]]<br>κύριος του Βίντεκ}}
{{familytree | | | | | | | | | |!| }}
{{familytree | | | | | | | | | ΑδΘ |ΑδΘ=[[Αδόλφος Θ΄ του Μπεργκ|Αδόλφος Θ΄]]<br>κόμης του Μπεργκ}}
{{familytree/end}}