Οίκος του Γύλιχ: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

μ
==Γενεαλογία του Οίκου του Γύλιχ==
{{familytree/start}}
{{familytree| | | | | | | | | ΓΥΛ |ΓΥΛ='''ΟΙΚΟΣ ΓΥΛΙΧ'''}}
{{familytree| | | | | |,|-|-|-|(| }}
{{familytree| | | | | ΓοΒ | | ΕμΒ |ΓοΒ=Γουλιέλμος Β΄|ΕμΒ=Έμπερχαρντ Β΄}}
{{familytree| | | | | | | | | |!| }}
{{familytree| | | | | | | | | ΓοΓ |ΓοΓ=[[Γουλιέλμος Γ΄ του Γύλιχ|Γουλιέλμος Γ΄]]<br>κόμης του Γύλιχ}}
{{familytree| | | | | | | | | |!| }}
{{familytree| | | | | | | | | ΓοΔ |ΓοΔ=[[Γουλιέλμος Δ΄ του Γύλιχ|Γουλιέλμος Δ΄]]<br>κόμης του Γύλιχ}}
{{familytree| |,|-|-|-|v|-|-|-|(| }}
{{familytree| Γου | | Βαλ | | ΓκΕ |Γου=Γουλιέλμος ο ''Πρεσβύτερος''|Βαλ=[[Βάλραμ του Γύλιχ|Βάλραμ]]<br>κόμης του Γύλιχ|ΓκΕ=[[Γκέρχαρντ Ε΄ του Γύλιχ|Γκέρχαρντ Ε΄]]<br>κόμης του Γύλιχ}}
{{familytree| |!| | | | | | | |)|-|-|-|.| }}
{{familytree| Γλμ | | Μαρ | | ΓοΕ | | Βαρ |Γλμ=[[γουλιέλμος του Γύλιχ|Γουλιέλμος]] ο ''Νεότερος''|Μαρ=[[Μαργαρίτα του Μπεργκ-Βίντεκ|Μαργαρίτα του Μπεργκ]]|ΓοΕ=[[Γουλιέλμος Ε΄ του Γύλιχ|Γουλιέλμος Ε΄]]<br>δούκας του Γύλιχ|Βαρ=[[Βάλραμ, αρχιεπίσκοπος Κολωνίας|Βάλραμ]]<br>αρχιεπίσκοπος Κολωνίας}}
{{familytree| | | | | |!| | | |)|-|-|-|.| }}
{{familytree| | | | | Μαρ |~| Γκ6 | | ΓοΒ |Μαρ=[[Μαργαρίτα του Ράβενσμπεργκ]]|Γκ6=[[Γκέρχαρντ ΣΤ΄ του Μπεργκ και του Ράβενσμπεργκ|Γκέρχαντ ΣΤ΄]]<br>κόμης του Μπεργκ, Ράβενσμπεργκ|ΓοΒ=[[Γουλιέλμος Β΄ του Γύλιχ|Γουλιέλμος Β΄]]<br>δούκας του Γύλιχ<br><small>σύζ. [[Μαρία, δούκισσα του Γκέρλε]]}}
{{familytree| | | | | | | | | |!| | | |)|-|-|-|v|-|-|-|.| }}
{{familytree| | | | | | | | | ΓοΖ | | ΓοΑ |F| ΡαΔ | | Ιωα |ΓοΖ=[[Γουλιέλμος Ζ΄ του Γύλιχ, 1ος δούκας του Μπεργκ|Γουλιέλμος Ζ΄]]<br>δούκας του Μπεργκ|ΓοΑ=[[Γουλιέλμος Α΄ του Γκέρλε και του Γύλιχ|Γουλιέλμος Α΄]]<br>δούκας του Γκέρλε, Γ΄ του Γύλιχ<br><small>σύζ. [[Αικατερίνη της Βαυαρίας]]|ΡαΔ=[[Ράιναλντ Δ΄ του Γκέρλε και του Γύλιχ|Ράιναλντ Δ΄]]<br>δούκας του Γκέρλε, Γύλιχ|Ιωα=[[Ιωάννα του Γύλιχ]]<br><small>σύζ. [[Ιωάννης Ε΄ του Άρκελ|Ιωάννης Ε΄]]<br>κύριος του Άρκελ}}
{{familytree| | | | | |,|-|-|-|(| | | | | |:| | | | | |!| }}
{{familytree| | | | | Αδο | | ΓοΗ |F| ΜαΑ |J| | | | | Μαρ |Αδο=[[Αδόλφος του Γύλιχ-Μπεργκ|Αδόλφος]]<br>δούκας του Γύλιχ-Μπεργκ|ΓοΗ=[[Γουλιέλμος Η΄ του Γύλιχ, κόμης του Ράβενσμπεργκ|Γουλιέλμος Η΄]]<br>κόμης του Ράβενσμπεργκ|Μαρ=[[Μαρία του Άρκελ]]<br><small>σύζ. [[Ιωάννης Β΄ του Έχμοντ|Ιωάννης Β΄]]<br>κύριος του Έχμοντ|ΜαΑ=Μαρία του Αρκούρ<br>(κόρη Ιωάννη ΣΤ΄<br>κόμη του Αρκούρ)}}
{{familytree| | | | | |!| |F|~|!|~|J| | | | | | | | | |!| }}
{{familytree| | | | | Ρου |J| ΓκΖ | | | | | | | | | | Αρν |Ρου=Ρούπερτ|ΓκΖ=[[Γκέρχαρντ Ζ΄ του Γύλιχ-Μπεργκ|Γκέρχαρντ Ζ΄]]<br>δούκας του Γύλιχ-Μπεργκ|Αρν=[[Άρνολντ του Γκέρλε|Άρνολντ]]<br>δούκας του Γκέρλε<br>[[Οίκος του Έχμοντ|ΟΙΚΟΣ ΕΧΜΟΝΤ]]}}
{{familytree| | | | | | | | | |!| | | | | }}
{{familytree| | | | | | | | | ΓοΔ |ΓοΔ=[[Γουλιέλμος Δ΄ του Γύλιχ-Μπεργκ|Γουλιέλμος Δ΄]]<br>δούκας του Γύλιχ-Μπεργκ<br><small>σύζ. [[Σίβυλλα του Βρανδεμβούργου]]}}
{{familytree| | | | | | | | | |!| }}
{{familytree| | | | | | | | | Μαρ |Μαρ=[[Μαρία του Γύλιχ-Μπεργκ|Μαρία]]<br><small>σύζ. [[Ιωάννης Γ΄ της Κλέβης|Ιωάννης Γ΄]] δούκας της Κλέβης<br>[[Οίκος του Λα Μαρκ|ΟΙΚΟΣ ΛΑ ΜΑΡΚ]]}}
{{familytree/end}}