Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

τα δικαιοδοτικά όργανα είναι πλέον δύο και όχι τρία από το 2016, σύμφωνα με το αλφάβητο της ΕΕ σελ.88 της πλέον πρόσφατης έκδοσης
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
(τα δικαιοδοτικά όργανα είναι πλέον δύο και όχι τρία από το 2016, σύμφωνα με το αλφάβητο της ΕΕ σελ.88 της πλέον πρόσφατης έκδοσης)
Το '''Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης''' (γνωστό και ως '''Ευρωπαϊκό Δικαστήριο''', πρώην ''Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων'') είναι το ανώτατο δικαιοδοτικό όργανο (της δικαστικής εξουσίας) στην [[Ευρωπαϊκή Ένωση]]. Εδρεύει στο [[Λουξεμβούργο (πόλη)|Λουξεμβούργο]].
 
Μετά την υπογραφή της [[Συνθήκη της Λισσαβώνας|Συνθήκης της Λισσαβώνας]] στις [[13 Δεκεμβρίου]] του [[2007]] και που τέθηκε σε ισχύ στις [[1 Δεκεμβρίου]] του [[2009]], το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί το σύνολο του δικαιοδοτικού συστήματος της Ε.Ε. Τούτο αποτελείται από τρίαδύο δικαιοδοτικά όργανα: το καθεαυτό Δικαστήριο, και το Γενικό Δικαστήριο, καικαθώς το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης καταργήθηκε από την 1η Σεπτεμβρίου του 2016[https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/5d4f8cde-de25-11e7-a506-01aa75ed71a1/language-el Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πλέον πρόσφατη έκδοση, σελ.88].
 
== Αρμοδιότητα ==
Ανώνυμος χρήστης