Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Χρήστης:Dmtrs32/πρόχειρο»

<ref name=":4">{{Cite journal|title = The pre-B cell receptor checkpoint|last1 = Martensson|first1 = Inga-Lill|date = 2010|journal = FEBS Letters|volume = 584|issue = 12|pages = 2572–9|doi = 10.1016/j.febslet.2010.04.057|pmid = 20420836|last2 = Almqvist|first2 = Nina|last3 = Grimsholm|first3 = Ola|last4 = Bernardi|first4 = Angelina|s2cid = 43158480}}</ref><ref name=":5">{{Cite journal|title = B lymphocytes: how they develop and function|journal = Blood|date = 2008-09-01|issn = 0006-4971|pmc = 2518873|pmid = 18725575|pages = 1570–1580|volume = 112|issue = 5|doi = 10.1182/blood-2008-02-078071|first1 = Tucker W.|last1 = LeBien|first2 = Thomas F.|last2 = Tedder}}</ref> Εάν αυτοί οι υποδοχείς δεν συνδέονται με τον συνδέτη τους, τα Β κύτταρα δεν λαμβάνουν τα κατάλληλα σήματα και παύουν να αναπτύσσονται.<ref name=":4" /><ref name=":5" /> Η αρνητική επιλογή συμβαίνει μέσω της σύνδεσης του αυτοαντιγόνου με το BCR. Εάν το BCR μπορεί να συνδεθεί ισχυρά με το αυτοαντιγόνο, τότε το Β κύτταρο υφίσταται μία από τις τέσσερις μοίρες: κλωνική απαλοιφή, επεξεργασία υποδοχέα, ανοσοαδράνεια ή άγνοια (το Β κύτταρο αγνοεί σήμα και συνεχίζει την ανάπτυξη).<ref name=":5" /> Αυτή η αρνητική διαδικασία επιλογής οδηγεί σε μια κατάσταση κεντρικής ανοχής, στην οποία τα ώριμα Β κύτταρα δεν δεσμεύουν τα αυτοαντιγόνα που υπάρχουν στον μυελό των οστών.<ref name=":3" />
 
Για να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη, τα ανώριμα Β κύτταρα μεταναστεύουν από το μυελό των οστών στη σπλήνα ως μεταβατικά Β κύτταρα, περνώντας από δύο μεταβατικά στάδια: Τ1 και Τ2.<ref>{{Cite journal|title = B Cell Development in the Spleen Takes Place in Discrete Steps and Is Determined by the Quality of B Cell Receptor–Derived Signals|journal = The Journal of Experimental Medicine|date = 1999-07-01|issn = 0022-1007|pmid = 10429672|pages = 75–90|volume = 190|issue = 1|doi = 10.1084/jem.190.1.75|first1 = Florienne|last1 = Loder|first2 = Bettina|last2 = Mutschler|first3 = Robert J.|last3 = Ray|first4 = Christopher J.|last4 = Paige|first5 = Paschalis|last5 = Sideras|first6 = Raul|last6 = Torres|first7 = Marinus C.|last7 = Lamers|first8 = Rita|last8 = Carsetti|pmc=2195560}}</ref> Καθ 'όλη τη διάρκεια της μετανάστευσής τους στη σπλήνα και μετά την είσοδό τους στη σπλήνα, θεωρούνται Τ1 Β κύτταρα.<ref name=":6">{{Cite journal|title = Transitional B cells: step by step towards immune competence|journal = Trends in Immunology|date = 2003-01-06|issn = 1471-4906|pages = 342–348|volume = 24|issue = 6|doi = 10.1016/S1471-4906(03)00119-4|first1 = James B.|last1 = Chung|first2 = Michael|last2 = Silverman|first3 = John G.|last3 = Monroe|pmid = 12810111}}</ref> Μέσα στη σπλήνα, τα Τ1 Β κύτταρα μεταπίπτουν σε Τ2 Β κύτταρα.<ref name=":6" /> Τα Τ2 Β κύτταρα διαφοροποιούνται είτε σε ωοθυλακικά (FO) Β κύτταρα είτε σε κύτταρα Β οριακής ζώνης (MZ) ανάλογα με τα σήματα που λαμβάνονται μέσω του BCR και άλλων υποδοχέων.<ref>{{Cite journal|title = Marginal zone B cells: virtues of innate-like antibody-producing lymphocytes|journal = Nature Reviews Immunology|date = 2013-01-01|pmc = 3652659|pmid = 23348416|volume = 13|issue = 2|pages = 118–32|doi = 10.1038/nri3383|first1 = Andrea|last1 = Cerutti|first2 = Montserrat|last2 = Cols|first3 = Irene|last3 = Puga}}</ref> Μόλις διαφοροποιηθούν, τώρα θεωρούνται ώριμα Β κύτταρα ή αφελή Β κύτταρα.<ref name=":6" />
Για να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη, τα ανώριμα Β κύτταρα μεταναστεύουν από το μυελό των οστών στη σπλήνα ως [[μεταβατικά Β κύτταρα]], περνώντας από δύο μεταβατικά στάδια: Τ1 και Τ2.
[[File:Transitional B cell development.PNG|thumb|[[Μεταβατικό Β κύτταρο]] ανάπτυξη: από ανώριμο Β κύτταρο σε ΜΖ Β κύτταρο ή ώριμο (ΓΙΑFO) Β κύτταρο
To complete development, immature B cells migrate from the bone marrow into the spleen as [[transitional B cells]], passing through two transitional stages: T1 and T2.<ref>{{Cite journal|title = B Cell Development in the Spleen Takes Place in Discrete Steps and Is Determined by the Quality of B Cell Receptor–Derived Signals|journal = The Journal of Experimental Medicine|date = 1999-07-01|issn = 0022-1007|pmid = 10429672|pages = 75–90|volume = 190|issue = 1|doi = 10.1084/jem.190.1.75|first1 = Florienne|last1 = Loder|first2 = Bettina|last2 = Mutschler|first3 = Robert J.|last3 = Ray|first4 = Christopher J.|last4 = Paige|first5 = Paschalis|last5 = Sideras|first6 = Raul|last6 = Torres|first7 = Marinus C.|last7 = Lamers|first8 = Rita|last8 = Carsetti|pmc=2195560}}</ref> Καθ 'όλη τη διάρκεια της μετανάστευσής τους στη σπλήνα και μετά την είσοδό τους στη σπλήνα, θεωρούνται Τ1 Β κύτταρα.
Throughout their migration to the spleen and after spleen entry, they are considered T1 B cells.<ref name=":6">{{Cite journal|title = Transitional B cells: step by step towards immune competence|journal = Trends in Immunology|date = 2003-01-06|issn = 1471-4906|pages = 342–348|volume = 24|issue = 6|doi = 10.1016/S1471-4906(03)00119-4|first1 = James B.|last1 = Chung|first2 = Michael|last2 = Silverman|first3 = John G.|last3 = Monroe|pmid = 12810111}}</ref> Μέσα στη σπλήνα, τα Τ1 Β κύτταρα μεταβαίνουν σε Τ2 Β κύτταρα.
Within the spleen, T1 B cells transition to T2 B cells.<ref name=":6" /> Τα κύτταρα Τ2 διαφοροποιούνται είτε σε ωοθυλακικά (FO) Β κύτταρα είτε σε κύτταρα Β οριακής ζώνης (MZ) ανάλογα με τα σήματα που λαμβάνονται μέσω του BCR και άλλων υποδοχέων.
T2 B cells differentiate into either follicular (FO) B cells or marginal zone (MZ) B cells depending on signals received through the BCR and other receptors.<ref>{{Cite journal|title = Marginal zone B cells: virtues of innate-like antibody-producing lymphocytes|journal = Nature Reviews Immunology|date = 2013-01-01|pmc = 3652659|pmid = 23348416|volume = 13|issue = 2|pages = 118–32|doi = 10.1038/nri3383|first1 = Andrea|last1 = Cerutti|first2 = Montserrat|last2 = Cols|first3 = Irene|last3 = Puga}}</ref> Μόλις διαφοροποιηθούν, τώρα θεωρούνται ώριμα Β κύτταρα ή αφελή Β κύτταρα.
Once differentiated, they are now considered mature B cells, or naive B cells.<ref name=":6" />
[[File:Transitional B cell development.PNG|thumb|[[Μεταβατικό Β κύτταρο]] ανάπτυξη: από ανώριμο Β κύτταρο σε ΜΖ Β κύτταρο ή ώριμο (ΓΙΑ) Β κύτταρο
[[Transitional B cell]] development: from immature B cell to MZ B cell or mature (FO) B cell]]
 
==Activation==
6.931

επεξεργασίες