Χρήστης:Dmtrs32/πρόχειρο: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Η ενεργοποίηση των μνημονικών Β κυττάρων ξεκινά με την ανίχνευση και τη δέσμευση του αντιγόνου στόχου τους, το οποίο μοιράζεται το γονικό τους Β κύτταρο.<ref name=":13">{{Cite journal|title = Molecular programming of B cell memory|journal = Nature Reviews Immunology|volume = 12|issue = 1|pages = 24–34|date = 2011-01-01|pmc = 3947622|pmid = 22158414|doi = 10.1038/nri3128|first1 = Michael|last1 = McHeyzer-Williams|first2 = Shinji|last2 = Okitsu|first3 = Nathaniel|last3 = Wang|first4 = Louise|last4 = McHeyzer-Williams}}</ref> <ref name=":12" /> Κατά τη δέσμευση αντιγόνου, το μνημονικό Β κύτταρο αναλαμβάνει το αντιγόνο μέσω ενδοκυττάρωσης που μεσολαβείται από υποδοχέα, το υποβαθμίζει και το παρουσιάζει στα Τ κύτταρα ως πεπτιδικά τεμάχια σε σύμπλοκο με μόρια MHC-II στην κυτταρική μεμβράνη.<ref name=":13" /> Τα μνημονικά βοηθητικά Τ κύτταρα (T<sub>H</sub>), τυπικά μνημονικά θυλακοειδή βοηθητικά Τ κύτταρα (T<sub>FH</sub>), που προέρχονται από ενεργοποιημένα Τ κύτταρα με το ίδιο αντιγόνο αναγνωρίζουν και δεσμεύουν αυτά τα σύμπλοκα MHC-II-πεπτίδιο μέσω του TCR τους.<ref name=":13" /> Μετά τη δέσμευση του TCR-MHC-II-πεπτιδίου και τη μετάδοση άλλων σημάτων από το μνημονικό Τ κύτταρο T<sub>FH</sub>, το Β κύτταρο μνήμης ενεργοποιείται και διαφοροποιείται είτε σε πλασμαβλάστες όσο και σε πλασμοκύτταρα μέσω μιας εξωθυλικοειδούς απόκρισης ή εισάγεται μια βλαστική αντίδραση κέντρου, όπου δημιουργούν πλασμοκύτταρα και περισσότερα μνημονικά Β κύτταρα<ref name=":13" /><ref name=":12" /> Δεν είναι σαφές εάν τα Β κύτταρα μνήμης υφίστανται περαιτέρω ωρίμανση συγγένειας εντός αυτών των δευτερογενών GC.<ref name=":13" />
 
== Τύποι Β κυττάρων B cell types ==
*PlasmablastΠλασμαβλάστης-Ένα βραχύβιο, πολλαπλασιαζόμενο κύτταρο που εκκρίνει αντισώματα που προκύπτει από τη διαφοροποίηση των Β κυττάρων.<ref name=":0" /> Οι πλασμαβλάστες δημιουργούνται νωρίς σε μια λοίμωξη και τα αντισώματα τους τείνουν να έχουν ασθενέστερη συγγένεια προς το αντιγόνο-στόχο τους σε σύγκριση με τα πλασμοκύτταρα.<ref name=":8" /> Οι πλασμαβλάστες μπορούν να προκύψουν από την ενεργοποίηση Β κυττάρων ανεξάρτητων από τα Τ κύτταρα ή την εξωθυλακοειδή απόκριση της ενεργοποίησης των Β κυττάρων που εξαρτώνται από τα Τ κύτταρα.<ref name=":0" />
*Πλασμοκύτταρο-Ένα μακρόβιο, μη πολλαπλασιαζόμενο κύτταρο που εκκρίνει αντισώματα που προκύπτει από τη διαφοροποίηση των κυττάρων Β.<ref name=":0" /> Υπάρχουν ενδείξεις ότι τα Β κύτταρα αρχικά διαφοροποιούνται σε κύτταρα που μοιάζουν με πλασμαβλάστες και στη συνέχεια διαφοροποιούνται σε πλασματοκύτταρα.<ref name=":8" /> Τα πλασματοκύτταρα δημιουργούνται αργότερα σε λοίμωξη και σε σύγκριση με τους πλασμαβλάστες, έχουν αντισώματα με μεγαλύτερη συγγένεια προς το αντιγόνο-στόχο τους λόγω της ωρίμανσης της συγγένειας στο βλαστικό κέντρο (GC) και παράγουν περισσότερα αντισώματα.<ref name=":8" /> Τα πλασματοκύτταρα τυπικά προκύπτουν από την αντίδραση του βλαστικού κέντρου από την εξαρτώμενη από Τ κύτταρα ενεργοποίηση Β κυττάρων, ωστόσο μπορούν επίσης να προκύψουν από ανεξάρτητη από Τ κύτταρα ενεργοποίηση Β κυττάρων.<ref name=":11" />
*Plasmablast – A short-lived, proliferating antibody-secreting cell arising from B cell differentiation.<ref name=":0" /> Οι πλασμαβλάστες δημιουργούνται νωρίς σε μια λοίμωξη και τα αντισώματα τους τείνουν να έχουν ασθενέστερη συγγένεια προς το αντιγόνο στόχο τους σε σύγκριση με τα κύτταρα πλάσματος.
Plasmablasts are generated early in an infection and their antibodies tend to have a weaker affinity towards their target antigen compared to plasma cell.<ref name=":8" /> Οι πλασμαβλάστες μπορούν να προκύψουν από την ανεξάρτητη ενεργοποίηση των Β κυττάρων από τα Τ κύτταρα ή την εξωφολιδική απόκριση από την εξαρτώμενη από Τ κύτταρα ενεργοποίηση των Β κυττάρων.
Plasmablasts can result from T cell-independent activation of B cells or the extrafollicular response from T cell-dependent activation of B cells.<ref name=":0" />
*[[Κύτταρο πλάσματος]]-Ένα μακρόβιο, μη πολλαπλασιαζόμενο κύτταρο που εκκρίνει αντισώματα που προκύπτει από τη διαφοροποίηση των κυττάρων Β.
[[Plasma cell]] – A long-lived, non-proliferating antibody-secreting cell arising from B cell differentiation.<ref name=":0" /> Υπάρχουν ενδείξεις ότι τα Β κύτταρα αρχικά διαφοροποιούνται σε κύτταρα που μοιάζουν με πλασμαβλάστες και στη συνέχεια διαφοροποιούνται σε κύτταρα πλάσματος.
There is evidence that B cells first differentiate into a plasmablast-like cell, then differentiate into a plasma cell.<ref name=":8" /> Τα πλασματοκύτταρα δημιουργούνται αργότερα σε λοίμωξη και, σε σύγκριση με τους πλασμαβλάστες, έχουν αντισώματα με μεγαλύτερη συγγένεια προς το αντιγόνο -στόχο τους λόγω της ωρίμανσης της συγγένειας στο βλαστικό κέντρο (GC) και παράγουν περισσότερα αντισώματα.
Plasma cells are generated later in an infection and, compared to plasmablasts, have antibodies with a higher affinity towards their target antigen due to affinity maturation in the germinal center (GC) and produce more antibodies.<ref name=":8" /> Τα πλασματοκύτταρα τυπικά προκύπτουν από την αντίδραση του βλαστικού κέντρου από την εξαρτώμενη από Τ κύτταρα ενεργοποίηση Β κυττάρων, ωστόσο μπορούν επίσης να προκύψουν από ανεξάρτητη ενεργοποίηση Β κυττάρων από Τ κύτταρα.
Plasma cells typically result from the germinal center reaction from T cell-dependent activation of B cells, however they can also result from T cell-independent activation of B cells.<ref name=":11" />
*Λεμφοπλασματοκυτταρικό κύτταρο - Ένα κύτταρο με μίγμα μορφολογικών χαρακτηριστικών λεμφοκυττάρων Β και κυττάρων πλάσματος που πιστεύεται ότι σχετίζεται στενά με ή έναν υποτύπο κυττάρων πλάσματος. Αυτός ο τύπος κυττάρου βρίσκεται σε προ-κακοήθεις και κακοήθεις [[κυτταροπλαστικές δυσκρασίες]] που σχετίζονται με την έκκριση [[IgM]] μονοκλωνικών πρωτεϊνών. Αυτές οι δυσκρασίες περιλαμβάνουν [[Δισκρασία κυττάρων πλάσματος#IgM MGUS | μονοκλωνική γαμοπάθεια IgM απροσδιόριστης σημασίας]] και [[Μακροσφαιριναιμία του Waldenström]].
*Lymphoplasmacytoid cell – A cell with a mixture of B lymphocyte and plasma cell morphological features that is thought to be closely related to or a subtype of plasma cells. This cell type is found in pre-malignant and malignant [[plasma cell dyscrasia]]s that are associated with the secretion of [[IgM]] monoclonal proteins; these dyscrasias include [[Plasma cell dyscrasia#IgM MGUS|IgM monoclonal gammopathy of undetermined significance]] and [[Waldenström's macroglobulinemia]].<ref name="pmid25899140">{{cite journal | vauthors = Ribourtout B, Zandecki M | title = Plasma cell morphology in multiple myeloma and related disorders | journal = Morphologie: Bulletin de l'Association des Anatomistes | volume = 99 | issue = 325 | pages = 38–62 | year = 2015 | pmid = 25899140 | doi = 10.1016/j.morpho.2015.02.001 }}</ref>