Χρήστης:Dmtrs32/πρόχειρο: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

*Λεμφοπλασματοκυτταροειδές κύτταρο - Ένα κύτταρο με μίγμα μορφολογικών χαρακτηριστικών λεμφοκυττάρων Β και πλασματοκυττάρων που πιστεύεται ότι σχετίζεται στενά με ή έναν υποτύπο πλασματοκυττάρων. Αυτός ο τύπος κυττάρου βρίσκεται σε προ-κακοήθεις και κακοήθεις κυτταροπλασματικές δυσκρασίες που σχετίζονται με την έκκριση μονοκλωνικών πρωτεϊνών IgM. Αυτές οι δυσκρασίες περιλαμβάνουν μονοκλωνική γαμοπάθεια IgM απροσδιόριστης σημασίας και μακροσφαιριναιμία του Waldenström.<ref name="pmid25899140">{{cite journal | vauthors = Ribourtout B, Zandecki M | title = Plasma cell morphology in multiple myeloma and related disorders | journal = Morphologie: Bulletin de l'Association des Anatomistes | volume = 99 | issue = 325 | pages = 38–62 | year = 2015 | pmid = 25899140 | doi = 10.1016/j.morpho.2015.02.001 }}</ref>
*Κύτταρο μνήμης Β - Λανθάνον Β κύτταρο που προκύπτει από τη διαφοροποίηση των Β κυττάρων.<ref name=":0" /> Η λειτουργία τους είναι να κυκλοφορούν στο σώμα και να ενεργοποιούν μια ισχυρότερη, ταχύτερη απόκριση αντισωμάτων (γνωστή ως αναμνηστική δευτερογενής αντισωματική απόκριση) εάν εντοπίσουν το αντιγόνο που είχε ενεργοποιήσει το γονικό τους κύτταρο Β (τα Β κύτταρα μνήμης και τα γονικά Β κύτταρά τους μοιράζονται τον ίδιο BCR (υποδοχέα Β κυττάρων), έτσι ανιχνεύουν το ίδιο αντιγόνο).<ref name=":12">{{Cite journal|title = Memory B cells|journal = Nature Reviews Immunology|date = 2015-01-01|volume = 15|issue = 3|pages = 149–59|doi = 10.1038/nri3802|pmid = 25677494|first1 = Tomohiro|last1 = Kurosaki|first2 = Kohei|last2 = Kometani|first3 = Wataru|last3 = Ise|s2cid = 20825732}}</ref> Τα Β κύτταρα μνήμης μπορούν να δημιουργηθούν από την εξαρτώμενη από Τ κύτταρα ενεργοποίηση τόσο μέσω της εξωθυλακικής απόκρισης όσο και της αντίδρασης του βλαστικού κέντρου, καθώς και από την ανεξάρτητη από τα Τ κύτταρα ενεργοποίηση των Β1 κυττάρων.<ref name=":12" />
**Κύτταρο Β-2 -κύτταρα FO Β κύτταρα και κύτταρα ΜΖ Β.B-2 cell – FO B cells and MZ B cells.κύτταρα<ref name=":14" />
**Τα [[Follicular B Cells | Follicular (FO) B Cell]] (επίσης γνωστό ως κύτταρο Β-2)-Ο πιο κοινός τύπος Β κυττάρου και, όταν δεν κυκλοφορεί μέσω του αίματος, βρίσκεται κυρίως στα λεμφοειδή ωοθυλάκια του δευτερογενούς λεμφοειδούς όργανα (SLOs).[[Follicular B Cells|Follicular (FO) B Cell]] (also known as a B-2 cell) – Most common type of B cell and, when not circulating through the blood, is found mainly in the lymphoid follicles of secondary lymphoid organs (SLOs).<ref name=":8" /> Είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία της πλειοψηφίας των αντισωμάτων υψηλής συγγένειας κατά τη διάρκεια μιας μόλυνσης.
They are responsible for generating the majority of high-affinity antibodies during an infection.<ref name=":0" />
**