Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Χρήστης:Dmtrs32/πρόχειρο»

*Κύτταρο μνήμης Β - Λανθάνον Β κύτταρο που προκύπτει από τη διαφοροποίηση των Β κυττάρων.<ref name=":0" /> Η λειτουργία τους είναι να κυκλοφορούν στο σώμα και να ενεργοποιούν μια ισχυρότερη, ταχύτερη απόκριση αντισωμάτων (γνωστή ως αναμνηστική δευτερογενής αντισωματική απόκριση) εάν εντοπίσουν το αντιγόνο που είχε ενεργοποιήσει το γονικό τους κύτταρο Β (τα Β κύτταρα μνήμης και τα γονικά Β κύτταρά τους μοιράζονται τον ίδιο BCR (υποδοχέα Β κυττάρων), έτσι ανιχνεύουν το ίδιο αντιγόνο).<ref name=":12">{{Cite journal|title = Memory B cells|journal = Nature Reviews Immunology|date = 2015-01-01|volume = 15|issue = 3|pages = 149–59|doi = 10.1038/nri3802|pmid = 25677494|first1 = Tomohiro|last1 = Kurosaki|first2 = Kohei|last2 = Kometani|first3 = Wataru|last3 = Ise|s2cid = 20825732}}</ref> Τα Β κύτταρα μνήμης μπορούν να δημιουργηθούν από την εξαρτώμενη από Τ κύτταρα ενεργοποίηση τόσο μέσω της εξωθυλακικής απόκρισης όσο και της αντίδρασης του βλαστικού κέντρου, καθώς και από την ανεξάρτητη από τα Τ κύτταρα ενεργοποίηση των Β1 κυττάρων.<ref name=":12" />
**Κύτταρο Β-2 - FO Β κύτταρα και κύτταρα ΜΖ Β κύτταρα<ref name=":14" />
**Τα [[Follicularθυλακοειδή B Cells | Follicular (FO)Β Bκύτταρα Cell]] (επίσης γνωστόγνωστά ως κύτταροκύτταρα Β-2)-Ο πιο κοινός τύπος Β κυττάρου και, όταν δεν κυκλοφορεί μέσω του αίματος, βρίσκεται κυρίως στα λεμφοειδή θυλάκια τουτων δευτερογενούςδευτερογενών λεμφοειδούςλεμφοειδών όργανα (SLOs).[[Follicular B Cells|Follicular (FO) B Cell]] (also known as a B-2 cell) – Most common type of B cell and, when not circulating through the blood, is found mainly in the lymphoid follicles of secondary lymphoid organsοργάνων (SLOs).<ref name=":8" /> Είναι υπεύθυνοιυπεύθυνα για τη δημιουργία της πλειοψηφίας των αντισωμάτων υψηλής συγγένειας κατά τη διάρκεια μιας μόλυνσης.<ref name=":0" />
**Β κύτταρα οριακής ζώνης (Marginal zone (MZ) B cells) -Βρίσκονται κυρίως στην οριακή ζώνη της σπλήνας και χρησιμεύουν ως η πρώτη γραμμή άμυνας έναντι των παθογόνων που μεταφέρονται από το αίμα, καθώς η περιθωριακή ζώνη λαμβάνει μεγάλες ποσότητες αίματος από τη γενική κυκλοφορία.<ref>{{Cite journal|title = Marginal Zone B Cells|journal = Annual Review of Immunology|date = 2005-01-01|pmid = 15771569|pages = 161–196|volume = 23|issue = 1|doi = 10.1146/annurev.immunol.23.021704.115728|first1 = Shiv|last1 = Pillai|first2 = Annaiah|last2 = Cariappa|first3 = Stewart T.|last3 = Moran}}</ref> Μπορούν να υποστούν ενεργοποίηση τόσο ανεξάρτητη, όσο και εξαρτώμενη από Τ κύτταρα, αλλά κατά προτίμηση ενεργοποιούνται ανεξάρτητα από Τ κύτταρα.<ref name=":8" />
They are responsible for generating the majority of high-affinity antibodies during an infection.<ref name=":0" />
**
[[Marginal-zone B cell|Οριακή ζώνη (ΜΖ) Β κύτταρο
Marginal zone (MZ) B cell]] -Βρίσκεται κυρίως στην οριακή ζώνη της σπλήνας και χρησιμεύει ως η πρώτη γραμμή άμυνας έναντι των αιμοφόρων παθογόνων, καθώς η περιθωριακή ζώνη λαμβάνει μεγάλες ποσότητες αίματος από τη γενική κυκλοφορία.
– Found mainly in the marginal zone of the spleen and serves as a first line of defense against blood-borne pathogens, as the marginal zone receives large amounts of blood from the general circulation.<ref>{{Cite journal|title = Marginal Zone B Cells|journal = Annual Review of Immunology|date = 2005-01-01|pmid = 15771569|pages = 161–196|volume = 23|issue = 1|doi = 10.1146/annurev.immunol.23.021704.115728|first1 = Shiv|last1 = Pillai|first2 = Annaiah|last2 = Cariappa|first3 = Stewart T.|last3 = Moran}}</ref> They can undergo both T cell-independent and T cell-dependent activation, but preferentially undergo T cell-independent activation.
They can undergo both T cell-independent and T cell-dependent activation, but preferentially undergo T cell-independent activation.<ref name=":8" />
*[[Κύτταρο Β-1]]-Προέρχεται από μια αναπτυξιακή οδό διαφορετική από τα κύτταρα FO Β και τα κύτταρα ΜΖ Β.[[B-1 cell]] – Arises from a developmental pathway different from FO B cells and MZ B cells.<ref name=":14">{{Cite journal|title = The double life of a B-1 cell: self-reactivity selects for protective effector functions|journal = Nature Reviews Immunology|date = 2010-01-01|volume = 11|issue = 1|pages = 34–46|doi = 10.1038/nri2901|pmid = 21151033|first = Nicole|last = Baumgarth|s2cid = 23355423}}</ref> Στα ποντίκια, κυριαρχούν κυρίως στην [περιτοναϊκή κοιλότητα]] και [[υπεζωκοτική κοιλότητα]], παράγουν [[Αντίσωμα#Φυσικά αντισώματα | φυσικά αντισώματα]] (αντισώματα που παράγονται χωρίς μόλυνση), αμύνονται έναντι παθογόνων βλεννογόνων και εμφανίζουν κυρίως Τ κύτταρα -ανεξάρτητη ενεργοποίηση.
In mice, they predominantly populate the [[peritoneal cavity]] and [[pleural cavity]], generate [[Antibody#Natural antibodies|natural antibodies]] (antibodies produced without infection), defend against mucosal pathogens, and primarily exhibit T cell-independent activation.<ref name=":14" /> A true homologue of mouse B-1 cells has not been discovered in humans, though various cell populations similar to B-1 cells have been described.
6.931

επεξεργασίες