Συντηρητικό Κόμμα (Νορβηγία): Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων