Συζήτηση Βικιπαίδεια:Μαραθώνιος εικονογράφησης και καταχώρησης δεδομένων WLE 2021: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

# [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%CE%9C%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%AC%CF%80%CE%BF%CF%88%CE%B7_%CE%9B%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CF%84%CF%85%CE%BC%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82.jpg Μερική άποψη Λίμνης Στυμφαλίας] στη σελίδα [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F Стимфалия] στη ρωσική Βικιπαίδεια (2 πόντοι)
# [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%CE%9C%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%AC%CF%80%CE%BF%CF%88%CE%B7_%CE%9B%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CF%84%CF%85%CE%BC%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82.jpg Μερική άποψη Λίμνης Στυμφαλίας] στη σελίδα [https://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADmni_Stimfal%C3%ADa Límni Stimfalía] στη σουηδική Βικιπαίδεια (2 πόντοι)
# [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%CE%91%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%AD%CE%B9%CE%BF_%CE%91%CF%81%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%82.jpg Αστεροσκοπέιο Αρίσταρχος] στη σελίδα [https://en.wikipedia.org/wiki/Chelmos_Observatory Chelmos Observatory] στην αγγλική Βικιπαίδεια (2 πόντοι)
# [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%CE%91%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%AD%CE%B9%CE%BF_%CE%91%CF%81%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%82.jpg Αστεροσκοπέιο Αρίσταρχος] στη σελίδα [https://es.wikipedia.org/wiki/Observatorio_de_Helmos Observatorio de Helmos] στην ισπανική Βικιπαίδεια (2 πόντοι)
# [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B1.jpg Καρδερίνα] στη σελίδα [[Καρδερίνα]] στην ελληνική Βικιπαίδεια (1 πόντος)
# [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B1.jpg Καρδερίνα] στη σελίδα [https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D0%BD%D0%BA%D0%B0 Кадънка] στη βουλγάρικη Βικιπαίδεια (2 πόντοι)
# [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B1.jpg Καρδερίνα] στη σελίδα [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BB Черноголовый щегол] στη ρωσική Βικιπαίδεια (2 πόντοι)
# [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Duck_in_Kournas_lake,_Chania.jpg Duck in Kournas lake, Chania] στη σελίδα [[Πάπια]] στην ελληνική Βικιπαίδεια (1 πόντος)
# [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Duck_in_Kournas_lake,_Chania.jpg Duck in Kournas lake, Chania] στη σελίδα [[Λίμνη Κουρνά]] στην ελληνική Βικιπαίδεια (1 πόντος)
# [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Duck_in_Kournas_lake,_Chania.jpg Duck in Kournas lake, Chania] στη σελίδα [https://ca.wikipedia.org/wiki/Kurn%C3%A0s Kurnàs] στην καταλανική Βικιπαίδεια (2 πόντοι)
# [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Duck_in_Kournas_lake,_Chania.jpg Duck in Kournas lake, Chania] στη σελίδα [https://ceb.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADmni_Kourn%C3%A1 Límni Kourná] στη σεμπουάνο Βικιπαίδεια (2 πόντοι)
# [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Duck_in_Kournas_lake,_Chania.jpg Duck in Kournas lake, Chania] στη σελίδα [https://en.wikipedia.org/wiki/Lake_Kournas Lake Kournas] στην αγγλική Βικιπαίδεια (2 πόντοι)
# [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Duck_in_Kournas_lake,_Chania.jpg Duck in Kournas lake, Chania] στη σελίδα [https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_de_Kourn%C3%A1s Lac de Kournás] στη γαλλική Βικιπαίδεια (2 πόντοι)
# [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Duck_in_Kournas_lake,_Chania.jpg Duck in Kournas lake, Chania] στη σελίδα [https://nl.wikipedia.org/wiki/Meer_van_Kournas Meer van Kournas] στην ολλανδική Βικιπαίδεια (2 πόντοι)
# [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Duck_in_Kournas_lake,_Chania.jpg Duck in Kournas lake, Chania] στη σελίδα [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE) Курна (озеро)] στη ρωσική Βικιπαίδεια (2 πόντοι)
# [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Duck_in_Kournas_lake,_Chania.jpg Duck in Kournas lake, Chania] στη σελίδα [https://sv.wikipedia.org/wiki/Kourna Kourna] στη σουηδική Βικιπαίδεια (2 πόντοι)
 
== [[Χρήστης:Pavlos1988|Pavlos1988]] ==