Μαρία της Ρουμανίας (1900-1961): Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων