Συζήτηση:Ραιδεστός: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

βλ. https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B5%CE%BA%CE%AF%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3&oldid=8514330
(βλ. https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B5%CE%BA%CE%AF%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3&oldid=8514330)
#Εγκυκλοπαιδικού λεξικού του Ελευθερουδάκη 1931 ''λήμμα πόλης''.
#Άτλαντας Σιόλα - Αλεξίου
#Σφυρόερα, Βασ. Βλ. (1979). Επισκόπηση οικονομική και δημογραφική του τουρκοκρατούμενου ελληνικού χώρου (1669-1821). Αθήνα. σελ. 18.
#Συλλογικό (1977). Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. ΙΔ΄. Αθήναι: Εκδοτική Αθηνών. σελ. 360.
----------------------------------------------------------