Εφημερίδα της Κυβερνήσεως: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

καμία σύνοψη επεξεργασίας
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
{{quote|Ἄρθ. 1. Ὅλοι οἱ φέροντες τὴν ἡμετέραν ὑπογραφὴν νόμοι καὶ διατάγματα, ὅλαι αἱ δημοσιότητος χρήζουσαι διατάξεις καὶ διακηρύξεις τῶν ἡμετέρων ὑπουργείων, ἔτι δὲ αἱ περὶ διορισμῶν καὶ προβιβασμῶν εἰς τὰς δημοσίους ὑπηρεσίας, καὶ αἱ περὶ παραιτήσεων εἰδοποιήσεις, θέλουν δημοσιεύεσθαι τοῦ λοιποῦ διὰ μιᾶς ἐπισήμου ἐφημερίδος, ἥτις θέλει φέρει τὸ ὄνομα Ἐφημερὶς τῆς Κυβερνήσεως τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος, καὶ ἐκδίδεσθαι ὑπὸ τὴν ἐφορίαν τοῦ ἡμετέρου ἐπὶ τῶν Ἐσωτερικῶν Γραμματέως τῆς Ἐπικρατείας.|[[s:Βασιλικό Διάταγμα 2/1833|Β.Δ. αρ.2]]|Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, [[s:ΦΕΚ 1 Α΄ - 16.2.1833|Αρ.1 16/28 Φεβρουαρίου 1833]]}}
 
Η ''Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος'' μέχρι τις 5 Νοεμβρίου 1834 (αριθ. φύλλου 40), εκδιδόταν στο [[Ναύπλιο]], ενώ από τις 21 Δεκεμβρίου 1834, μετά τη μεταφορά της πρωτεύουσας του νεοσύστατου Ελληνικού κράτους, συνέχισε η έκδοσή της στην [[Αθήνα]], όπου και εξακολουθεί να εκδίδεται από το πρώην Βασιλικό και ήδη [[Εθνικό Τυπογραφείο]] αδιαλείπτως, μέχρι σήμερα. Ο επίσημος τίτλος της σήμερα είναι '''''"ΕφημερίςΕφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας"'''''.
 
Από την πρώτη ημέρα της έκδοσής της στις 16/28 Φεβρουαρίου 1833 και μέχρι τον Ιούνιο του 1835, δηλαδή κατά τη διάρκεια της Αντιβασιλείας, η τότε ''Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος'' εκδιδόταν δίγλωσση. Κάθε σελίδα περιελάβανε δύο στήλες, η αριστερή στήλη ήταν γραμμένη στην ελληνική και η δεξιά στη γερμανική γλώσσα. Και τα δύο κείμενα είχαν την αυτή ισχύ.
24

επεξεργασίες