Διακοπή διπλωματικών σχέσεων: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων