Οίκος της Νορμανδίας: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

μ
Ετικέτα: Χειροκίνητη αναστροφή
{{familytree | | | | | |)|-|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | ΡιΒ | | Έθε |~| Έμμ |~| Κνο | | Ροβ | | Μαζ | | Γοδ | | | | | | | | | | | | | | Γου |ΡιΒ=[[Ριχάρδος Β΄ της Νορμανδίας|Ριχάρδος Β΄]]<br>δούκας της Νορμανδίας<br>996 - 1026|Ροβ=[[Ροβέρτος Β΄ (αρχιεπίσκοπος της Ρουέν)|Ροβέρτος Β΄]]<br>αρχιεπίσκοπος της Ρουέν|Μαζ=[[Μάουζερ του Κορμπέιγ]]|Έθε=[[Έθελρεντ του Ουέσσεξ]]<br>βασ. Αγγλίας<br>978 - 1013<br>βασ. Αγγλίας<br>1014 - 1016|Έμμ=[[Έμμα της Νορμανδίας]]|Κνο=[[Κνούτος]]<br>βασ. Αγγλίας<br>1016 - 1035<br>βασ. Δανίας<br>1018 - 1035<br>βασ. Νορβηγίας<br>1028 - 1035|Γοδ=[[Γοδεφρείδος του Ε|Γοδεφρείδος]]<br>κόμης του Ε<br>ΚΛΑΔΟΣ ΚΛΕΡ|Γου=[[Γουλιέλμος Α΄ του Ε|Γουλιέλμος Α΄]]<br>κόμης του Ε<br>ΚΛΑΔΟΣ Ε}}
{{familytree | |,|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|.| | | | | | | |)|-|-|-|.| | | |!| | | | | | | | | | | | | | | |)|-|-|-|v|-|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{familytree | ΡιΓ | | Ρόβ | | Μωζ | | Γλμ | | | | | | Ριδ | | Ραλ | | Γιλ | | | | | | | | | | | | | | ΡοΕ | | Γου | | | | Γου | | Ουγ | |ΡιΓ=[[Ριχάρδος Γ΄ της Νορμανδίας|Ριχάρδος Γ΄]]<br>δούκας της Νορμανδίας<br>1026 - 1027|Ρόβ=[[Ροβέρτος Α΄ της Νορμανδίας|Ροβέρτος Α΄ ο Μεγαλοπρεπής]]<br>δούκας της Νορμανδίας<br>1028 - 1035|Μωζ=[[Μώγκερ (αρχιεπίσκοπος του Ρουέν)|Μώγκερ]]<br>αρχιεπίσκοπος του Ρουέν|Γλμ=[[Γουλιέλμος του Ταλού|Γουλιέλμος]]<br>κόμης του Ταλού|Ριδ=[[Ριχάρδος του Εβρέ|Ριχάρδος]]<br>κόμης του Εβρέ|Ραλ=[[Ραλφ του Γκασέ|Ραλφ]]<br>κύριος του Γκασέ|Γιλ=[[Γιλβέρτος του Μπριόν|Γιλβέρτος]]<br>κόμης του Μπριόν|ΡοΕ=[[Ροβέρτος του Ε|Ροβέρτος]]<br>κόμης του Ε|Γου=[[Γουλιέλμος Μπουζάκ]]<br>κόμης του Σουασόν<br>ΚΛΑΔΟΣ ΣΟΥΑΣΟΝ|Ουγ=[[Ούγος του Ε|Ούγος]]<br>κόμης του Ε}}
{{familytree | | | | | |!| | | | | | | | | | | | | | | |!| | | | | | | |)|-|-|-|.| | | | | | | | | | | |!| | | |),|-|-|-|v+|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | Γού |~| Ματ | | | | | | | | | | Γλμ | | | | | | Ριχ | | Βαλ | | | | | | | | | | Γου | | Ρεν | | Ιωά | | Μαν | |Γού=[[Γουλιέλμος Α΄ της Αγγλίας|Γουλιέλμος Α΄ ο Κατακτητής]]<br>βασιλιάς της Αγγλίας<br>1066 - 1087<br>Β΄ δούκας της Νορμανδίας<br>1035 - 1087|Ματ=[[Ματθίλδη της Φλάνδρας]]|Ριχ=[[Ριχάρδος ΦιτςΓκίλμπερτ]]<br>κύριος του Κλάρε|Βαλ=[[Βαλδουίνος]]|Γου=[[Γουλιέλμος Β΄ του Ε|Γουλιέλμος Β΄]]<br>κόμης του Ε|Ρεν=[[Ρενώ Β΄ του Σουασόν|Ρενώ Β΄]]<br>κόμης του Σουασόν|Ιωά=[[Ιωάννης Α΄ του Σουασόν|Ιωάννης Α΄]]<br>κόμης του Σουασόν|Μαν=[[Μανασσής (επίσκοπος του Σουασόν)|Μανασσής]]<br>κόμης του Σουασόν|Γλμ=[[Γουλιέλμος του Εβρέ|Γουλιέμος]]<br>κόμης του Εβρέ}}
{{familytree | |,|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.| | | |,|-|-|-|+|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|.| | | |!| | | | | | | |!| | |}}
{{familytree | ΡρΒ | | Ριχ | | Γου | | Αδέ | | Κων | | Ερρ | | Βαλ | | Γκι | | | | | | | | | | Ροβ | | ΕρΑ | | | | | | Ρεν | |ΡρΒ=[[Ροβέρτος Β΄ της Νορμανδίας|Ροβέρτος Β΄]]<br>δούκας της Νορμανδίας<br>1087 - 1106|Ριχ=[[Ριχάρδος (γιος του Γουλιέλμου του Κατακτητή)|Ριχάρδος]]|Γου=[[Γουλιέλμος Β΄ της Αγγλίας|Γουλιέλμος Β΄]]<br>βασιλιάς της Αγγλίας<br>1087 - 1100|Αδέ=[[Αδέλα της Νορμανδίας (κόρη του Κατακτητή)|Αδέλα της Νορμανδίας]]<br><small>σύζ. [[Στέφανος Β΄ του Μπλουά|Στέφανος Β΄]]<br>κόμης του Μπλουά<br>1089 - 1102|Κων=[[Κωνσταντία της Νορμανδίας]]<br><small>σύζ. [[Αλαίν Δ΄ της Βρετάνης|Αλαίν Δ΄]]<br>δούκας της Βρετάνης<br>1084 - 1112|Ερρ=[[Ερρίκος Α΄ της Αγγλίας|Ερρίκος Α΄]]<br>βασιλιάς της Αγγλίας<br>1100 - 1135<br>δούκας της Νορμανδίας<br>1106 - 1135<br><small>σύζ. [[Ματθίλδη της Σκωτίας]]|Βαλ=[[Βάλτερ ντε Κλάρε]]<br>κύριος του Νέδερ Γκβεντ|Γκι=[[Γκίλμπερτ ΦιτςΡίτσαρντ]]<br>κύριος του Κάρντιγκαν|Ροβ=[[Ροβέρτος ΦιτςΡίτσαρντ]]<br>βαρόνος του Λίτλ Ντάνμοου|ΕρΑ=[[Ερρίκος Α΄ του Ε|Ερρίκος Α΄]]<br>κόμης του Ε|Ρεν=[[Ρενώ Γ΄ του Σουασόν|Ρενώ Γ΄]]<br>κόμης του Σουασόν}}