Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

(→‎Η προσέγγιση της δαπάνης: Διόρθωσα 2 ορθογραφικά. Θεωρούμαι-Θεωρούμε , goverment-government)
·        '''Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕθνΠ)''' είναι το συνολικό εισόδημα των μόνιμων κατοίκων (υπηκόων) μιας χώρας. Διαφέρει από το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν καθότι περιλαμβάνει το εισόδημα των πολιτών της χώρας το οποίο απέκτησαν στο εξωτερικό και αποκλείει το εισόδημα των αλλοδαπών που απέκτησαν σ’ αυτή τη χώρα. Για τις περισσότερες χώρες, οι υπήκοοι είναι υπεύθυνοι για το μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας παραγωγής, με αποτέλεσμα τα δύο ακαθάριστα προϊόντα να είναι σχεδόν ίσα.
 
·        '''Καθαρό Εθνικό Προϊόν''' είναι το συνολικό εισόδημα των κατοίκων μιας χώρας μετά την αφαίρεση των ζημιών από την απόσβεση. Απόσβεση είναι η φθορά από το χρόνο και τη χρήση του αποθέματος της οικονομίας σε εξοπλισμό και κτίρια , όπως για παράδειγμα τα φορτηγά που σκουριάζουν και οι υπολογιστές που παλιώνουν.
 
·        '''Εθνικό εισόδημα''' είναι το συνολικό εισόδημα που αποκτούν οι μόνιμοι κάτοικοι μιας χώρας από την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών. Η διαφορά του από το Καθαρό Εθνικό Προϊόν είναι το ότι δεν περιλαμβάνει έμμεσους φόρους (όπως ο ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις επιδοτήσεις. Το Καθαρό Εθνικό Προϊόν και το Εθνικό Εισόδημα διαφέρουν, επίσης, εξαιτίας μιας στατιστικής απόκλισης που προκύπτει από προβλήματα στη συλλογή  στοιχείων.
Ανώνυμος χρήστης