Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

μ
Αναστροφή της επεξεργασίας από τον 2A02:587:4700:1344:FD64:4BB9:F801:C50 (συνεισφ.), επιστροφή στην τελευταία εκδοχή υπό Dianeira
(η σύνοψη επεξεργασίας αφαιρέθηκε)
Ετικέτες: Αναιρέθηκε Οπτική επεξεργασία μεγάλη αφαίρεση
μ (Αναστροφή της επεξεργασίας από τον 2A02:587:4700:1344:FD64:4BB9:F801:C50 (συνεισφ.), επιστροφή στην τελευταία εκδοχή υπό Dianeira)
Ετικέτα: Επαναφορά
| Βικιθήκη =United Nations Framework Convention on Climate Change
|Τοποθεσία_Υπογραφής=[[Ρίο ντε Τζανέιρο]], [[Βραζιλία]] [[Νέα Υόρκη]], [[ΗΠΑ]]}}
Η '''Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή''', το πρώτο διεθνές μέτρο με το οποίο επιδιώχθηκε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, συνήφθη το Μάιο του 1992 και άρχισε να ισχύει το Μάρτιο του 1994.<ref>{{Cite web|url=https://ypen.gov.gr/perivallon/klimatiki-allagi/diethneis-diapragmatefseis/symvasi-plaisio-ton-ie-gia-tin-klimati/|title=Σύμβαση - Πλαίσιο των Η.Ε. για την Κλιματική Αλλαγή -|language=el|accessdate=2021-06-22}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52009DC0667|title=EUR-Lex - 52009DC0667 - EN - EUR-Lex|website=eur-lex.europa.eu|accessdate=2021-06-22}}</ref> Επιβάλλει σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη την υποχρέωση να θεσπίσουν εθνικά προγράμματα για τον περιορισμό των εκπομπών των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και να υποβάλλουν τακτικές εκθέσεις, ενώ απαιτεί από τις βιομηχανικές συνυπογράφουσες χώρες, σε αντιδιαστολή με τις αναπτυσσόμενες, να επιτύχουν τη σταθεροποίηση των δικών τους εκπομπών αερίων του φαινόμενου του θερμοκηπίου στα επίπεδα του 1990, μέχρι το έτος 2000. Ο στόχος αυτός, ωστόσο, δεν είναι δεσμευτικός.
Σκατα
 
Με τη διάκριση ανάμεσα στις ''βιομηχανικές'' και τις ''αναπτυσσόμενες'' χώρες, η Σύμβαση –πλαίσιο αναγνωρίζει το γεγονός ότι οι βιομηχανικές χώρες ευθύνονται για το μεγαλύτερο μέρος των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του φαινόμενου του θερμοκηπίου και ότι διαθέτουν επίσης τη θεσμική και χρηματοοικονομική ικανότητα να τις περιορίσουν. Τα συμβαλλόμενα μέρη συναντώνται ετησίως για μία επισκόπηση της προόδου και για τη συζήτηση νέων μέτρων, ενώ έχουν θέσει σε εφαρμογή ορισμένους μηχανισμούς πλανητικής παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων, ώστε να καταγράφονται οι εκπομπές αερίων του φαινόμενου του θερμοκηπίου.
 
Το 1994, ήταν ήδη παραδεκτό ότι οι αρχικές δεσμεύσεις βάσει της Σύμβασης –πλαίσιο δεν επρόκειτο να επαρκέσουν για να αναχαιτιστεί η παγκόσμια αύξηση των εκπομπών αερίων του φαινόμενου του θερμοκηπίου. Στις 11 Δεκεμβρίου 1997, οι κυβερνήσεις προχώρησαν ένα βήμα περισσότερο, εγκρίνοντας πρωτόκολλο της Σύμβασης –πλαίσιο στην ιαπωνική πόλη του Κιότο.
 
Στη Σύμβαση –πλαίσιο, οι συνολικά 186 χώρες που ήταν συμβαλλόμενα μέρη υποδιαιρούνται σε δύο κύριες ομάδες:
* '''Μέρη του Παραρτήματος Ι''': πρόκειται για 40 συνολικά βιομηχανικές χώρες [σε αυτές συγκαταλέγονται οι 24 σχετικά εύπορες βιομηχανικές χώρες που ήταν μέλη του [[Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης|Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης]] (ΟΟΣΑ) το 1992, τα (τότε) 15 κράτη μέλη της [[Ευρωπαϊκή Ένωση|Ευρωπαϊκής Ένωσης]] και 11 χώρες με οικονομίες που διέρχονται φάση μετάβασης προς την οικονομία της αγοράς, μεταξύ των οποίων η [[Ρωσία]], οι [[Βαλτικές Δημοκρατίες|Βαλτικές χώρες]] και ορισμένα κράτη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης] και έναν περιφερειακό οργανισμό οικονομικής ανάπτυξης.
* '''Μέρη εκτός του Παραρτήματος Ι''': πρόκειται για τις υπόλοιπες 146 αναπτυσσόμενες – κυρίως – χώρες που δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι [σε αυτές περιλαμβάνονται χώρες που είναι ευάλωτες είτε λόγω των αρνητικών επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος (όπως για παράδειγμα οι χώρες που θα αντιμετωπίσουν σημαντικά προβλήματα εξαιτίας της ανόδου της στάθμης της θάλασσας ή από την ερημοποίηση και την ξηρασία), είτε λόγω των δυνητικών επιπτώσεων στην οικονομία τους εξαιτίας της λήψης μέτρων κατά της κλιματικής αλλαγής από τρίτες χώρες (όπως για παράδειγμα οι χώρες που το εισόδημά τους βασίζεται κυρίως στην παραγωγή και το εμπόριο ορυκτών καυσίμων)]. Αναφέρεται ότι η Σύμβαση δίνει ιδιαίτερη προσοχή σε εκείνες τις 48 χώρες που χαρακτηρίζονται από τα [[Ηνωμένα Έθνη]] ως λιγότερο αναπτυγμένες εξαιτίας των περιορισμένων δυνατοτήτων τους να αντιδράσουν στην κλιματική αλλαγή και να προσαρμοστούν στις αρνητικές επιπτώσεις της. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι θα πρέπει να προβλεφθούν ορισμένα μέσα (όπως για παράδειγμα, η χρηματοδότηση και η μεταφορά τεχνογνωσίας) προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες τους.
 
Εκτός από τις δύο προαναφερθείσες κατηγορίες υπάρχει και η ομάδα των '''μερών του Παραρτήματος ΙΙ'''. Η ομάδα αυτή είναι υποσύνολο της ομάδας των μερών του Παραρτήματος Ι. Συγκεκριμένα, αποτελείται από εκείνα τα μέρη του Παραρτήματος Ι που είναι μέλη του ΟΟΣΑ, αλλά όχι από τα μέρη με μεταβατική οικονομία. Τα μέρη του Παραρτήματος ΙΙ οφείλουν να παρέχουν οικονομικούς πόρους στα αναπτυσσόμενα κράτη προκειμένου να τα βοηθήσουν να επιτύχουν τους στόχους μείωσης των εκπομπών τους και να προσαρμοστούν στις αρνητικές επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος. Επιπρόσθετα, τα μέρη του Παραρτήματος ΙΙ οφείλουν να παρέχουν την απαραίτητη τεχνογνωσία για την ανάπτυξη φιλοπεριβαλλοντικών τεχνολογιών τόσο στις χώρες με μεταβατική οικονομία, όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η προβλεπόμενη παροχή της οικονομικής βοήθειας πραγματοποιείται μέσω ειδικού ταμείου, όπως αυτό προβλέπεται από τους οικονομικούς μηχανισμούς της Σύμβασης.
 
{|
|+ '''Μέρη του Παραρτήματος Ι'''
|-
!width="300"| Μέρη που ανήκουν και στο Παράρτημα ΙΙ
!width="300"| Μέρη με μεταβατική οικονομία
|-
|{{AUS}}||{{BGR}}
|-
|{{AUT}}||{{EST}}
|-
|{{BEL}}||{{LVA}}
|-
|{{FRA}}||{{BLR}}
|-
|{{DEU}}||{{LTU}}
|-
|{{DNK}}||{{HUN}}
|-
|{{CHE}}||{{UKR}}
|-
|{{GRC}}||{{POL}}
|-
|{{USA}}||{{ROU}}
|-
|{{GBR}}||{{RUS}}
|-
|{{JPN}}
|-
|{{IRL}}||'''Μέρη που προστέθηκαν στην 3<sup>η</sup> COP'''<ref>COP (Conference of Parties - Διάσκεψη των Μερών): είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Σύμβασης - Πλαίσιο</ref>
|-
|{{ISL}}||{{HRV}}<ref name=auto1>Μέρη με μεταβατική οικονομία</ref>
|-
|{{ESP}}||{{LIE}}
|-
|{{ITA}}||{{MCO}}
|-
|{{CAN}}||{{SVK}}<ref name=auto1 />
|-
|{{LUX}}||{{SVN}}<ref name=auto1 />
|-
|{{NZL}}||{{CZE}}<ref name=auto1 />
|-
|{{NOR}}
|-
|{{NLD}}||'''Περιφερειακοί Οργανισμοί Οικονομικής Ολοκλήρωσης'''
|-
|{{PRT}}||[[Ευρωπαϊκή Ένωση]]<ref>Μέρη που ανήκουν και στο Παράρτημα ΙΙ</ref>
|-
|{{SWE}}||'''Μέρη που δεν έχουν επικυρώσει τη Συνθήκη'''
|-
|{{FIN}}||{{TUR}}
|}
 
* Το [[Πρωτόκολλο του Κιότο]] αποτελεί τη συνέχεια της Σύμβασης – πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή. Σημειώνεται ότι τόσο η Σύμβαση-Πλαίσιο για την Κλιματική Αλλαγή, όσο και το Πρωτόκολλο του Κιότο, αποτελούν συμφωνίες μεταξύ συμβαλλομένων μερών τα οποία, με εξαίρεση την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι όλα κυρίαρχα κράτη.
 
== Σημειώσεις ==
<references />
[[Κατηγορία:Δίκαιο περιβάλλοντος]]