Ηλεκτρικό πεδίο: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

μ (λατινικοί -> ελληνικοί χαρακτήρες, αντικατέστησε: O → Ο)
Ο παραπάνω ορισμός αφορά το ηλεκτρικό πεδίο που δημιουργείται από έναν αριθμό ''σημειακών'' φορτίων. Μερικές φορές, ωστόσο, χρειάζεται να μελετήσουμε ''συνεχείς'' κατανομές φορτίου, όπως για παράδειγμα μια σφαίρα με φορτίο κατανεμημένο στην επιφάνειά της, ή ένας κύλινδρος με κατανεμημένο το φορτίο στο εσωτερικό του. Στην περίπτωση αυτή, το ηλεκτρικό πεδίο υπολογίζεται από τη σχέση
 
: <math>\vec E(R)=\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_it_{V} \frac{\hat r}{r^2} \rho d\tau</math>
 
όπου με ρ συμβολίζεται η ''χωρική πυκνότητα'' φορτίου, και το ολοκλήρωμα εκτελείται σε όλον τον όγκο στον οποίο εμπεριέχεται το φορτίο. Αντίστοιχες σχέσεις υπάρχουν και για ''επιφανειακές'' ή ''γραμμικές'' πυκνότητες φορτίου, όπου τα αντίστοιχα ολοκληρώματα είναι επιφανειακά και απλά, αντί για τριπλά που έχουμε στην παραπάνω σχέση.
Ανώνυμος χρήστης