Κανόνες του Παιχνιδιού (ποδόσφαιρο): Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
Ετικέτες: Επεξεργασία από κινητό Διαδικτυακή επεξεργασία από κινητό Προχωρημένη επεξεργασία από κινητό
Ετικέτες: Επεξεργασία από κινητό Διαδικτυακή επεξεργασία από κινητό Προχωρημένη επεξεργασία από κινητό
 
Σήμερα, οι ανωτέρω 17 κανόνες είναι γραμμένοι σε λιγότερο από 50 σελίδες των 140 με 215 mm. Το 1997 έγινε μια σημαντική αναθεώρηση και διαγραφή ολόκληρων παραγράφων. Διευκρινίστηκαν πολλά σημεία ώστε να απλοποιηθούν και να ενισχυθούν οι αρχές του ποδοσφαίρου. Οι κανόνες είναι γραμμένοι στην [[Αγγλική γλώσσα]] και αποτελούν κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες στη συνέχεια διευκρινίζονται μέσα από την πράξη, την παράδοση και την επιβολή των διαιτητών.
 
Το πραγματικό βιβλίο των κανόνων περιλάμβανε πενήντα και περισσότερες σελίδες υλικού, οργανωμένο σε πολλά τμήματα, τα οποία περιείχαν πολλά διαγράμματα, αλλά δεν ταίριαζαν με τους κύριους 17 κανόνες. Το 2007, πολλές από αυτές τις πρόσθετες ενότητες μαζί με πολλές από τις ερωταπαντήσεις της ΦΙΦΑ, αναδιαρθρώθηκαν και τοποθετήθηκαν σε μια καινούρια ενότητα με την ονομασία ''«Πρόσθετες Οδηγίες και Κατευθυντήριες Γραμμές για το Διαιτητή''» (''Additional Instructions and Guidelines for the Referee''). Αυτή η ενότητα είναι οργανωμένη σύμφωνα με τους ίδιους 17 Κανόνες του Παιχνιδιού, με συνοπτικές παραγράφους και φράσεις όπως οι ίδιοι οι κανόνες, με πρόσθετο υλικό αποσαφήνισης που προηγουμένως ήταν διαθέσιμο μόνο από τις εθνικές ομοσπονδίες και μέσω των προφορικών συζητήσεων μεταξύ των διαιτητών.
 
Οι διαιτητές αναμένεται να χρησιμοποιήσουν τη κρίση τους και τη κοινή λογική κατά την εφαρμογή των κανόνων.