Βικιπαίδεια:Εγκυκλοπαιδικότητα (οργανισμοί και εταιρείες): Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

(Νέα σελίδα: {{οδηγία}} {{οδηγός σπουδαιότητας}} Ένας οργανισμός ή μία εταιρεία θεωρούνται '''εγκυκλοπαιδικοί''' ...)
 
#Αφαίρεση και επεξεργασία του περιεχομένου βάσει της [[Βικιπαίδεια:Ουδετερότητα]]
#Διαγραφή του εναπομείναντος διαφημιστικού περιεχομένου από το άρθρο.
#Διαγραφή του άρθρου, με τη [[Βικιπαίδεια:Πολιτική διαγραφής|διαδικασία διαγραφής]] εάν το περιεχόμενο που θα απομείνει δεν είναι καλύπτει τα κριτήρια εγκυκλοπαιδικότητας. Εάν όμως το περιεχόμενο είναι καταφανώς διαφημιστικό και το άρθρο δεν περιέχει καμία άλλη χρήσιμη πληροφορία, δύναται να διαγραφεί ακολουθώντας τη [[Βικιπαίδεια:Γρήγορη διαγραφή σελίδων|διαδικασία γρήγορης διαγραφής άρθρων]].
 
==Εναλλακτικά κριτήρια για συγκεκριμένους τύπους οργανισμών==
Ανώνυμος χρήστης