Άλασταιρ Γουίντσορ του Κόννωτ & Στράθερν - Άλλες γλώσσες