Άννα Παλαιολογίνα (κόρη του Ανδρόνικου Άγγελου Παλαιολόγου) - Άλλες γλώσσες