Άννα της Αυστρίας, λαντγκραβίνα της Θουριγγίας - Άλλες γλώσσες