Άννα της Βοημίας, δούκισσα της Σιλεσίας - Άλλες γλώσσες