Άννα της Βοημίας και της Ουγγαρίας - Άλλες γλώσσες