Άρση βαρών στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 1896 – Με δύο χέρια - Άλλες γλώσσες