Ύμνος της Γαλλικής Λεγεώνας των Ξένων - Άλλες γλώσσες