Αγνή (σύζυγος του Ραμίρο Α΄ της Αραγωνίας) - Άλλες γλώσσες