Αθλητική Ένωσις Κωνσταντινουπόλεως - Άλλες γλώσσες