Αικατερίνη της Αυστρίας, βασίλισσα της Πορτογαλίας - Άλλες γλώσσες