Αικατερίνη της Ουγγαρίας, βασίλισσα της Σερβίας - Άλλες γλώσσες