Ακρωτηριασμός γυναικείων γεννητικών οργάνων - Άλλες γλώσσες