Αλέξανδρος της Γιουγκοσλαβίας (1924-2016) - Άλλες γλώσσες