Αλέξανδρος (Βυζαντινός αυτοκράτορας) - Άλλες γλώσσες