Αλγόριθμος Χρονοπρογραμματισμού με βάση τη σειρά άφιξης - Άλλες γλώσσες