Αλφόνσος των Βουρβόνων-Δύο Σικελιών (1901-1964) - Άλλες γλώσσες