Αμοιβαία βοήθεια (θεωρία οργάνωσης) - Άλλες γλώσσες