Ανάκτορο του πολιτισμού και της επιστήμης - Άλλες γλώσσες