Ανάπτυξη οδηγούμενη από τον έλεγχο (TDD) - Άλλες γλώσσες