Ανανεωτική Κομμουνιστική Οικολογική Αριστερά - Άλλες γλώσσες