Ανδρόνικος Δούκας (στρατηγός υπό τον Λέοντα ΣΤ΄) - Άλλες γλώσσες