Ανδρόνικος Κομνηνός (γιος Ιωάννη Β΄) - Άλλες γλώσσες