Ανθρώπινη δουλεία (κινηματογραφική ταινία) - Άλλες γλώσσες