Αντίστροφες τριγωνομετρικές συναρτήσεις - Άλλες γλώσσες